Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường được quy định như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #594355 28/11/2022

  Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường được quy định như thế nào?

  Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

  "Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  ...

  2. Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu."

  =>> Như vậy bảo vệ môi trường là ngăn chặn sự xuống cấp của môi trường tự nhiên, hạn chế tác động có hại đến hệ sinh thái gây ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên. Và hiện tại các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường 2020 như sau:

  - Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường được quy định như sau:

  + Nhà nước thực hiện ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, vốn; miễn, giảm thuế, phí đối với hoạt động bảo vệ môi trường; trợ giá, trợ cước vận chuyển đối với sản phẩm thân thiện môi trường và các ưu đãi, hỗ trợ khác đối với hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

  + Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi, hỗ trợ tương ứng đối với các hoạt động đó;

  + Trường hợp hoạt động bảo vệ môi trường cùng được ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo văn bản có quy định mức ưu đãi, hỗ trợ cao hơn;

  + Mức độ và phạm vi ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường được điều chỉnh bảo đảm phù hợp với chính sách về bảo vệ môi trường từng thời kỳ.

  - Các hoạt động đầu tư kinh doanh về bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm:

  + Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải;

  + Doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường gồm công nghệ xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng; công nghệ tiết kiệm năng lượng; dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; dịch vụ quan trắc môi trường xung quanh; dịch vụ vận tải công cộng sử dụng năng lượng điện, nhiên liệu tái tạo; sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất, cung cấp thiết bị quan trắc môi trường, thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt tại chỗ, sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.

  - Các hoạt động bảo vệ môi trường không phải là hoạt động đầu tư kinh doanh được hưởng ưu đãi, hỗ trợ bao gồm:

  + Hoạt động đổi mới công nghệ, cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải theo lộ trình do pháp luật về bảo vệ môi trường quy định;

  + Hoạt động di dời hộ gia đình ra khỏi khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc di dời cơ sở đang hoạt động để đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường;

  + Hoạt động đầu tư phát triển vốn tự nhiên, bảo vệ di sản thiên nhiên.

  - Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ.

  =>> Theo đó hiện nay chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường được thực hiện theo các quy định nêu trên.

   
  285 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daisy1009 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594585   29/11/2022

  Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường được quy định như thế nào?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Hiện nay, các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường đang được chú trọng hàng đầu. Do đó, việc tạo lập các quy định mang tính ưu đãi dành cho doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường sẽ góp phần khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường mạnh mẽ hơn

   
  Báo quản trị |