Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp mới thành lập tại vùng có điều kiện khó khăn

Chủ đề   RSS   
 • #582409 31/03/2022

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1110)
  Số điểm: 7865
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 174 lần


  Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp mới thành lập tại vùng có điều kiện khó khăn

  Danh sách địa bàn có điều kiện khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm Nghị định 31/2021/NĐ-CP  hướng dẫn Luật Đầu tư

  Theo Khoản 1 Điều 15 Luật đầu tư 2020 quy định về các hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư thì có các hình thức ưu đãi sau:

  1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp mới hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn sẽ được miễn thuế TNDN 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo Khoản 3 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC

  2. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: các bạn tham khảo Điều 14, 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. 

  3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất:

  Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Khoản 1 Điều 11 Thông tư 153/2011/TT-BTC.

  "Điều 11. Giảm thuế

  Giảm 50% số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

  1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh.

  ..."

  Dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn sẽ được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo Khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP.

  Theo Điều 11, 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì doanh nghiệp sẽ không thuộc thuộc trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất.  

  4. Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

  Quy định về khấu hao nhanh bạn tham khảo điểm a Khoản 2 Điều 13 và Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư 45/2013/TT-BTC

   

   

   
  195 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583183   29/04/2022

  Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp mới thành lập tại vùng có điều kiện khó khăn

  Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là những vùng có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao; điều kiện giao thông, y tế, giáo dục còn nhiều khó khăn. Điều này dẫn đến sự phân hóa giàu, nghèo trong xã hội ngày càng sâu sắc. Vì vậy, để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội đồng đều giữa các địa phương, xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho người dân, pháp luật quy định về các chính sách ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp đầu tư tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn về lĩnh vực thuế, điều kiện giao đất,…

   
  Báo quản trị |  
 • #583472   30/04/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là những vùng có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao; điều kiện giao thông, y tế, giáo dục còn nhiều khó khăn. Điều này dẫn đến sự phân hóa giàu, nghèo trong xã hội ngày càng sâu sắc. Vì vậy, để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội đồng đều giữa các địa phương, xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho người dân, pháp luật quy định về các chính sách ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp đầu tư tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn về lĩnh vực thuế, điều kiện giao đất,…

   
  Báo quản trị |  
 • #586530   28/06/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (252)
  Số điểm: 1875
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp mới thành lập tại vùng có điều kiện khó khăn

  Cảm ơn bạn vì bài viết hữu ích. Việc quy định những chính sách ưu đãi về thuế đối với các doanh nghiệp được thành lập tại vùng có điều kiện khó khắn là chính sách hết sức đúng đắn. Điều này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng có điều kiện khó khăn. Qua đó nâng cao đời sống của người dân tại nơi đây.

   
  Báo quản trị |  
 • #586773   29/06/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (325)
  Số điểm: 3425
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 28 lần


  Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp mới thành lập tại vùng có điều kiện khó khăn

  Cảm ơn bài viết của bạn. Những chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp được thành lập tại vùng có điều kiện khó khăn là những chính sách rất đúng đắn. Những chính sách này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp là một phần và phần khác sẽ thúc đẩy được kinh tế của những vùng có điều kiện khó khăn. Từ đó mà nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân tại những vùng này.

   
  Báo quản trị |