Chính sách thuế đối với dự án điện mặt trời

Chủ đề   RSS   
 • #567414 31/01/2021

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1314)
  Số điểm: 10211
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Chính sách thuế đối với dự án điện mặt trời

  Dự án điện mặt trời là một trong những ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư, trong đó ưu đãi về thuế bao gồm:

  Thứ nhất, ưu đãi về thuế nhập khẩu:

  - Theo khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:

  1. Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

  2.  Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

  3. Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

  - Theo khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

  Thứ hai, về ưu đãi thuế TNDN:

   Theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC) thì thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Năng lượng mặt trời thuộc lĩnh vực năng lượng sạch nên được hưởng ưu đãi này.

  Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC):

  “1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

  a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này).
  ..”

  Như vậy, dự án đầu tư năng lượng mặt trời mới sẽ được thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) và Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo.

   

   
  5808 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận