Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2022

Chủ đề   RSS   
 • #592885 28/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2022

  Từ ngày 01/11/2022 sẽ có một số chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực như tinh giản cơ cấu tổ chức Thông tấn xã Việt Nam, chi ngân sách cho tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Ngoài ra thay đổi một số quy định về xe ô tô tập lái và thực hiện đăng ký đối với các khoản vay nước ngoài,...
   
  tong-hop-chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-112022
   
  1. Cơ cấu tổ chức mới của Thông tấn xã Việt Nam 
   
  Ngày 26/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2022/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam. 
   
  Cụ thể, cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam giảm còn 28 đơn vị trực thuộc cụ thể như sau:
   
  Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước.
   
  Về cơ cấu tổ chức, Thông tấn xã Việt Nam có các đơn vị, gồm:
   
  1- Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại.
   
  2- Văn phòng.
   
  3- Ban Tổ chức - Cán bộ.
   
  4- Ban Kế hoạch - Tài chính.
   
  5- Ban biên tập tin Trong nước.
   
  6- Ban biên tập tin Thế giới.
   
  7- Ban biên tập tin Đối ngoại.
   
  8- Ban biên tập Ảnh.
   
  9- Ban biên tập tin Kinh tế.
   
  10- Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa.
   
  11- Trung tâm Truyền hình Thông tấn.
   
  12- Báo Tin tức.
   
  13- Báo Thể thao và Văn hóa.
   
  14- Báo điện tử VietnamPlus.
   
  15- Báo Việt Nam News.
   
  16- Báo Le Courrier du Vietnam.
   
  17- Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum.
   
  18- Báo ảnh Việt Nam.
   
  19- Báo ảnh Dân tộc và Miền núi.
   
  20- Nhà xuất bản Thông tấn.
   
  21- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam.
   
  22- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
   
  23- Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thành lập theo quy định của pháp luật.
   
  24- Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.
   
  25- Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn.
   
  26- Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn.
   
  27- Trung tâm Phát triển Truyền thông Thông tấn.
   
  28- Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn.
   
  (So với hiện hành cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam đã giảm còn 28 đơn vị khi đã giải thể Ban Kiểm tra và Trung tâm Tin học).
   
  Xem thêm  Nghị định 87/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2022 thay thế Nghị định 118/2017/NĐ-CP.
   
  2. Chi tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình văn hóa xã hội
   
  Đây là nội dung tại Thông tư 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022, về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ NSNN thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.
   
  Theo đó, chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được thực hiện như sau:
   
  (1) Chi lập, xét duyệt hồ sơ đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
   
  Chi tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng: Mức chi 30.000 đồng/hồ sơ;
   
  Chi họp thẩm định xét duyệt hồ sơ đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng:
   
  - Thành viên tham dự: Mức chi 50.000 đồng/người/buổi.
   
  - Chi nước uống cho người tham dự: Mức chi theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC.
   
  Chi hỗ trợ công tác quản lý: Mức chi thanh toán theo thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
   
  (2) Chi thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo phân công của Chủ tịch UBND xã: mức thù lao hàng tháng tối đa không quá 0,6 (không phẩy sáu) lần mức lương cơ sở hiện hành theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 34 Nghị định 116/2021/NĐ-CP.
   
  (3) Chi hỗ trợ 01 (một) lần kinh phí cai nghiện đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi hoàn thành ít nhất 03 (ba) giai đoạn theo quy định tại Nghị định 116/2021/NĐ-CP đơn cử:
   
  - Tiếp nhận, phân loại.
   
  - Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác.
   
  - Giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách.
   
  Xem thêm Thông tư 62/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 19/11/2022.
   
  3. Sửa đổi điều kiện xe tập lái của cơ sở đào tạo lái xe ô tô
   
  Ngày 27/09/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ.
   
  Theo đó, Nghị định 70/2022/NĐ-CP sửa đổi một số điều kiện về xe tập lái của cơ sở đào tạo lái ô tô như sau:
   
  Xe tập lái các hạng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái.
   
  Trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để vừa thực hiện sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe nhưng số lượng xe sát hạch dùng để tính lưu lượng đào tạo không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy lái.
   
  Ô tô tải sử dụng để dạy lái xe các hạng B1, B2 phải có trọng tải từ 1.000 kg trở lên với số lượng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo.
   
  (So với hiện hành, Nghị định 70/2022/NĐ-CPđã bỏ điều kiện xe tập lái thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe)
   
  Xem thêm Nghị định 70/2022/NĐ-CPcó hiệu lực từ ngày 01/11/2022 sửa đổi Nghị định 138/2018/NĐ-CP.
   
  4. Nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất
   
  Đây là nội dung tại Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư về quản lý thuộc thú y ban hành bởi Bộ trưởng BNNPTNT.

  Theo đó, việc nhập khẩu nguyên liệu làm thuộc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất được thực hiện như sau:
   
  Việc nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc thú y có chứa chất ma túy chỉ cho phép thực hiện đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ hoạt động sản xuất thuốc của chính cơ sở đó.
   
  Trường hợp không sử dụng hết nguyên liệu làm thuốc thú y có chứa chất ma túy đã nhập khẩu, cơ sở nhập khẩu được phép chuyển nhượng cho cơ sở sản xuất thuốc thú y khác nhưng phải thông báo bằng văn bản cho Cục Thú y trước khi chuyển nhượng.
   
  Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Nghị định 105/2021/NĐ-CP như sau:
   
  Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công an, BNNPTNT hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
   
  Trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cơ quan cấp phép tiến hành thẩm định và cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu.
   
  (So với hiện hành, Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT đã bổ sung tiền chất ma túy và cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sẽ thuộc Bộ Công an và BNNPTNT).
   
  Xem thêm Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 12/11/2022 sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BNNPTNT.
   
  5. 03 khoản vay nước ngoài phải thực hiện đăng ký
   
  Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 về hướng dẫn ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
   
  Theo đó, Ngân hàng Nhà nước quy định các khoản vay sau đây phải thực hiện đăng ký bao gồm:
   
  Khoản vay phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm:
   
  (1) Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.
   
  (2) Khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 năm.
   
  (3) Khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.
   
  Trừ trường hợp bên đi vay hoàn thành thanh toán dư nợ gốc nói trên trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ thời điểm tròn 01 năm tính từ ngày rút vốn đầu tiên.
   
  Ngoài ra, bên đi vay thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay bao gồm:
   
  Bên đi vay ký kết thỏa thuận vay nước ngoài với bên cho vay là người không cư trú.
   
  Tổ chức chịu trách nhiệm trả nợ trực tiếp cho bên ủy thác trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký hợp đồng nhận ủy thác cho vay lại với bên ủy thác là người không cư trú.
   
  Bên có nghĩa vụ trả nợ theo công cụ nợ phát hành ngoài lãnh thổ Việt Nam cho người không cư trú.
   
  Bên đi thuê trong hợp đồng cho thuê tài chính với bên cho thuê là người không cư trú.
   
  Tổ chức kế thừa nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài thuộc đối tượng đăng ký, đăng ký thay đổi theo quy định tại Thông tư này trong trường hợp bên đi vay đang thực hiện khoản vay nước ngoài thì thực hiện chia, tách, hợp nhất hoặc sáp nhập.
   
  Thông tư 12/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ 15/11/2022.

  Xem thêm những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022 tại đây.
   
  383 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận