Chính sách nổi bật có hiệu lực từ 01/11/2014

Chủ đề   RSS   
 • #351386 21/10/2014

  ThanhLongLS
  Top 500
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (244)
  Số điểm: 8120
  Cảm ơn: 27882
  Được cảm ơn 594 lần
  ContentAdministrators

  Chính sách nổi bật có hiệu lực từ 01/11/2014

  > Chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 11/2014

  > Văn bản nổi bật từ 20 – 26/10/2014

  > Chính sách nổi bật có hiệu lực từ 21 – 31/10/2014

  Từ ngày 01/11/2014, nhiều chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau:

  1. Nghị định 60: Cơ sở in, photocopy phải khai báo lại hoạt động

  Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in có một số nội dung mới, đơn cử như sau:

  Cơ sở in thuộc loại có giấy phép (GP) hoạt động trước ngày Nghị định có hiệu lực thì phải làm thủ tục cấp lại GP chậm nhất là ngày 01/1/2015.

  Cơ sở in thuộc loại không phải có GP và cơ sở photocopy hoạt động trước ngày Nghị định có hiệu lực phải hoàn thành đăng ký, khai báo chậm nhất là ngày 01/1/2015.

  Cơ sở photocopy mới thành lập phải khai báo với UBND cấp huyện ít nhất 10 ngày trước khi hoạt động.

  Ngoài ra, cơ sở in hoạt động trong khu dân cư trước khi Nghị định có hiệu lực thì phải dời ra ngoài khu dân cư trước năm 2025.

  2. Nghị định 83: Quy định mới về kinh doanh xăng dầu

  Không hạn chế mức giảm, khoảng thời gian giữa hai lần giảm và số lần giảm giá xăng – đó là nội dung mới được đề cập tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

  Mặt khác, thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là mười lăm ngày (quy định hiện hành tối thiểu là mười ngày) đối với trường hợp tăng giá.

  Nghị định này thay thế Nghị định 84/2009/NĐ-CP, 118/2011/NĐ-CP.

  3. Nghị định 84: Sẽ công khai thông tin đơn vị gây lãng phí ngân sách

  Theo Nghị định 84/2014/NĐ-CP để hướng dẫn Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 thì các Cơ quan, tổ chức có hành vi lãng phí thì tùy vào quy mô, mức độ ảnh hưởng sẽ bị công khai thông tin theo một trong các hình thức sau:

  - Công bố tại cuộc họp và niêm yết tại trụ sở;

  - Đưa lên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của đơn vị;

  - Thông báo trên các ấn phẩm báo chí hoặc các phương tiện thông tin đại chúng.

  Nội dung công khai bao gồm tên, địa chỉ của đơn vị gây lãng phí; hành vi gây lãng phí; biện pháp đã xử lý với người có hành vi lãng phí.

  Việc công khai thông tin này phải thực hiện chậm nhất là 3 ngày làm việc sau khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý.

  4. Thông tư 24: 6 tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo

  Thông tư 24/2014/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung quy định về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; theo đó, đã bổ sung các tiêu chí cụ thể sau để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo:

  - Hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng bằng hoặc thấp hơn chuẩn nghèo.

  - Hộ mới thoát nghèo là hộ nghèo nhưng qua điều tra, rà soát hàng năm thì có thu nhập cao hơn chuẩn nghèo.

  - Hộ tái nghèo hoặc hộ nghèo mới phát sinh là hộ do những yếu tố rủi ro dẫn đến mức thu nhập bình quân đầu người/tháng tại thời điểm điều tra, rà soát bằng hoặc thấp hơn chuẩn nghèo.

  - Hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo là hộ nghèo có ít nhất một thành viên còn khả năng lao động.

  - Hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động.

  5. Thông tư 25: Hướng dẫn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài

  Theo quy định mới tại Thông tư 25/2014/TT-NHNN, khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn còn dư nợ tại thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên sẽ phải đăng ký với Ngân hàng nhà nước.

  (Riêng trường hợp bên vay hoàn thành việc trả nợ trong 10 ngày kể từ thời điểm trên thì không phải đăng ký).

  Trường hợp việc rút vốn, trả nợ, chuyển phí thực tế thay đổi trong 10 ngày so với kế hoạch đã được xác nhận thì bên vay không cần đăng ký thay đổi với Ngân hàng nhà nước mà chỉ phải xác nhận với Ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ.

  Các khoản vay nước ngoài đã thực hiện trước 01/11/2014 sẽ tiếp tục thực hiện theo văn bản xác nhận đã được cấp.

  Trường hợp  phát sinh thay đổi liên quan đến khoản vay nước ngoài của bên vay sau ngày 1/11/2014, bên vay phải thực hiện đăng ký thay đổi theo thông tư này.

  6. Thông tư 42: Quy định mới đối với xe tải tham gia giao thông

  Thông tư 42/2014/TT-BGTVT quy định chi tiết về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc và xe tải tham gia giao thông đường bộ sẽ thay thế Thông tư 32/2012/TT-BGTVT. Theo đó, quy định mới về thùng xe và mui phủ thùng xe như sau:

  - Thùng không được có các kết cấu để làm tăng thể tích chứa hàng,

  - Thùng hở của sơ mi rơ moóc tải dùng để chở hàng hóa phải được bố trí các khóa hãm công-ten-nơ.

  - Tuân thủ quy định về chiều dài toàn bộ của xe, chiều dài đuôi xe (ROH), khối lượng toàn bộ, chiều cao, thể tích chứa hàng của xe theo các phụ lục II và III của thông tư này.

  - Đối với mui phủ thì tấm phủ phải là bạt che, khoảng cách giữa 2 khung mui liền kề không nhỏ hơn 0,55m.

  7. Thông tư 133: Xử phạt xe máy không nộp phí bảo trì đường bộ

  Theo Thông tư 133/2014/TT-BTC thì trường hợp chủ phương tiện không nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư 186/2013/TT-BTC và các văn bản pháp luật liên quan.

  Như vậy, mức phạt sẽ từ 01 – 03 lần số tiền không nộp phí bảo trì đường bộ theo đầu phương tiện.

  Xem “Điểm mới Thông tư 133 về phí sử dụng đường bộ” tại đây.

  8. Thông tư liên tịch 02: Ít nhất 40% cán bộ UBDT phải là người dân tộc thiểu số

  Trong tổng biên chế cán bộ công chức, viên chức của Ủy Ban Dân Tộc (UBDT) sẽ phải có ít nhất 40% vị trí dành cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số.

  Đây là nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BNV-UBDT quy định chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

  Ngoài ra, đối với các Vụ, đơn vị thuộc UBDT khi bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý phải có ít nhất một chức danh cấp trưởng hoặc cấp phó là người dân tộc thiểu số.

  Ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số, nhất thiết phải có cán bộ, viên chức lãnh đạo là người dân tộc thiểu số.

  Đối với UBND tỉnh, thành phố thì căn cứ vào định hướng, cơ cấu vị trí điều kiện của địa phương để xây dựng chính sách, tỷ lệ tuyển dụng người dân tộc thiểu số làm việc trong các cơ quan, tổ chức.

  9. Quyết định 1018: Nhiều thay đổi về hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội

  Hồ sơ tham gia BHXH của các doanh nghiệp sẽ có nhiều thay đổi theo hướng giảm tải đối với hồ sơ, ví dụ:

  - Bỏ mẫu D01-TS, D01b-TS tại các thủ tục có yêu cầu như báo giảm lao động, ngừng đóng, tạm ngừng đóng BHXH…

  - Bỏ danh sách người lao động tham gia BHXH có yêu cầu như thủ tục tham gia lần đầu, báo tăng, báo giảm lao động…

  - Thay “tờ khai tham gia BHXH, BHYT”, “tờ khai tham gia BHXH tự nguyện”, “tờ khai tham gia BHXH” bằng “tờ khai tham gia BHXH, BHYT” mới và “tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT”.

  - Định nghĩa cụ thể như thế nào là bản chụp và quy định cụ thể việc hồ sơ hưởng BHXH không yêu cầu bắt buộc phải nộp các chứng từ có công chứng.

  Những thay đổi này được nêu cụ thể tại Quyết định 1018/QĐ-BHXH; các đơn vị sử dụng lao động nên tham khảo thông tin của văn bản này để đảm bảo việc thực hiện thủ tục có liên quan.

  Xem Chính sách nổi bật có hiệu lực từ 02 – 10/11/2014 TẠI ĐÂY

  Có một điều không bao giờ thay đổi, đó là " Mọi thứ đều thay đổi"

   
  18403 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #352574   27/10/2014

  Kara_men
  Kara_men

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/08/2012
  Tổng số bài viết (85)
  Số điểm: 920
  Cảm ơn: 30
  Được cảm ơn 20 lần


  Vụ phí sử dụng đường bộ mà đăng thế này gây hiểu nhầm rằng ngày trước không xử phạt mà 1/11 mới xử phạt; trước không bắt buộc mà 1/11 mới bắt buộc.....

   
  Báo quản trị |  
 • #352583   27/10/2014

  phamthanhhuu
  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4353 lần


  Kara_men viết:

  Vụ phí sử dụng đường bộ mà đăng thế này gây hiểu nhầm rằng ngày trước không xử phạt mà 1/11 mới xử phạt; trước không bắt buộc mà 1/11 mới bắt buộc.....

  Theo quy định cũ thì không có chế tài phạt nhé bạn. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  ctyxuancuong (01/11/2014)
 • #352653   27/10/2014

  Nộp phí bảo trì đường bộ ở đâu ?

  Tôi làm photocoppy có giấy phép rồi sao lại phải đổi lại. Có gây phiền hà lãng phí gì không ?

  Cập nhật bởi phamluuls ngày 27/10/2014 10:21:35 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #352669   28/10/2014

  cho em hỏi là nộp phí đường bộ cho xe mô-tô như thế nào ạ?

   
  Báo quản trị |  
 • #352683   28/10/2014

  phamthanhhuu
  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4353 lần


  hoanggiang94 viết:

  cho em hỏi là nộp phí đường bộ cho xe mô-tô như thế nào ạ?

  Điều 12. Tổ chức thực hiện

  1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

  a) Xây dựng mức thu, phương án tổ chức thu, cơ quan thu phí, tỷ lệ để lại cho cơ quan thu (tỷ lệ để lại cho từng đơn vị trong trường hợp giao cho các đơn vị cùng thực hiện thu phí); tỷ lệ phân chia giữa phần nộp ngân sách địa phương để cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng chi cho đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và phần bổ sung Quỹ địa phương; quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn; trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về mức thu, quản lý và sử dụng phí thu được sau khi được Hội đồng nhân dân phê duyệt.

  Như vậy, việc thu, nộp phí phụ thuộc vào quy định của từng địa phương cụ thể (cấp tỉnh); bởi vậy bạn phải xem văn bản quy định vấn đề này thuộc về tỉnh mình.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  hoanggiang94 (28/10/2014)
 • #352729   28/10/2014

  Cho em hỏi nộp phí đường bộ với xe máy thì thời gian có giá trị là trong năm tài chính hay trong 1 năm kể từ ngày nộp

   
  Báo quản trị |  
 • #352978   29/10/2014

  trong năm tài chính bạn à. 

   
  Báo quản trị |  
 • #353531   31/10/2014

  kien3012 viết:

  trong năm tài chính bạn à. 

  thời hạn phí đường bộ mà tính theo năm tài chính, còn Luật thì quy định tháng 11. vậy người ra quyết định có sáng suất ko đây ?

   
  Báo quản trị |  
 • #353050   29/10/2014

  quoclapit1102
  quoclapit1102

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/10/2014
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  xe máy đi bao lâu r giờ lại phải nộp phí bảo trì đường bộ chứ. có ai biết nộp ở đâu đâu

   
  Báo quản trị |  
 • #353203   30/10/2014

  thanh.vu.kim
  thanh.vu.kim

  Female
  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:29/10/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  có vậy thì cán bộ mới giàu được chứ. bảo trì đường bộ rồi mà vẫn có bao nhiêu vụ tai nạn chết người do đường xuống cấp. đi không cẩn thận là mất mạng như chơi. quy trách nhiệm thì không ai nhận. 

   
  Báo quản trị |  
 • #353530   31/10/2014

  ơ kìa, cái chuyện đó chỉ là "  Hi Hữu " thôi mà bạn

   
  Báo quản trị |  
 • #353730   01/11/2014

  ctyxuancuong
  ctyxuancuong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Xe máy không ra đường quốc lộ, xe chỉ dùng đi trong thôn bản, mà đường trong thôn bản thì người dân khác làm, nhà nước chỉ giúp đỡ chút ít về xi măng. Vậy có cần nộp phí bảo trì đường bộ không??

   
  Báo quản trị |