Chính sách mới về hướng dẫn vị trí việc làm, y tế, giáo dục, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 4/2023

Chủ đề   RSS   
 • #600558 27/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1708)
  Số điểm: 57101
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1519 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chính sách mới về hướng dẫn vị trí việc làm, y tế, giáo dục, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 4/2023

  Từ đầu tháng 4/2023, một số chính sách mới về hướng dẫn việc làm trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa, bổ sung thêm bệnh nghề nghiệp hưởng BHXH hay sẽ không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên sẽ có hiệu lực.
   
  chinh-sach-moi-ve-huong-dan-vi-tri-viec-lam-y-te-giao-duc-bao-hiem-co-hieu-luc-tu-thang-4-2023
   
  1. Hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu viên chức trong đơn vị y tế công lập
   
  Đây là nội dung tại Thông tư 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
   
  Theo đó, hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc các Bộ, ngành và địa phương.
   
  Đối tượng thực hiện cơ cấu viên chức là các đối tượng sau:
   
  - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
   
  - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
   
  - Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.
   
  - Trung tâm cấp cứu 115.
   
  - Cơ sở kiểm nghiệm, kiểm định dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm.
   
  - Cơ sở pháp y, pháp y tâm thần, giám định y khoa.
   
  - Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
   
  Thông tư này không áp dụng đối với: Các đơn vị nghiên cứu lĩnh vực y tế và các cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Bộ, ngành khác; Trong việc giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
   
  Các cơ sở y tế thuộc Bộ, ngành khác và cơ sở y tế ngoài công lập có thể căn cứ hướng dẫn tại Thông tư để áp dụng thực hiện cho phù hợp với thực tiễn.
   
  Xem thêm Thông tư 03/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 05/4/2023.
   
  2. Xếp lương viên chức ngành tuyên truyền văn hóa 
   
  Ngày 21/02/2023 Bộ VHTTDL có ban hành Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL  quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.
   
  Theo đó, chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP cụ thể như sau:
   
  - Chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa chính được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.
   
  - Chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
   
  - Chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa trung cấp được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
   
  Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức tuyên truyền viên văn hóa thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:
   
  - Trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa trung cấp:
   
  Viên chức có trình độ đào tạo trung cấp khi tuyển dụng, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức loại B;
   
  Viên chức có trình độ đào tạo cao đẳng trở lên khi tuyển dụng, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, ngạch viên chức loại B.
   
  - Trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa:
   
  Viên chức có trình độ đào tạo đại học khi tuyển dụng, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức loại A1.
   
  Viên chức có trình độ đào tạo thạc sĩ khi tuyển dụng, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, ngạch viên chức loại A1.
   
  Viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ khi tuyển dụng, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức loại A1.
   
  Việc chuyển xếp lương đối với viên chức từ chức danh nghề nghiệp hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư 02/2007/TTBNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. 
   
  Xem thêm Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực ngày 10/4/2023.
   
  3. Kể từ 01/8/2024 tuyển dụng công chức chỉ tuyển người đạt kết quả kiểm định
   
  Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
   
  Cụ thể, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển được áp dụng từ ngày 01/8/2024 như sau:
   
  Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.
   
  Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm.
   
  Hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung kiểm định gồm: 
   
  - Hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý hành chính Nhà nước.
   
  - Quyền, nghĩa vụ của công chức; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử, đạo đức công vụ… 
   
  - Đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.
   
  Người dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào. Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ.
   
  Việc tổ chức thi vòng 1 trong thi tuyển công chức tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP đến hết ngày 31/7/2024. Trong thời gian này, người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định tại Nghị định này khi tham gia thi tuyển công chức không phải thực hiện thi vòng 1 theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định 138/2020/NĐ-CP.
   
  Xem thêm Nghị định 06/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/4/2023 bãi bỏ quy định tại khoản 1 Điều 8 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định 138/2020/NĐ-CP kể từ ngày 01/8/2024.
   
  4. Bổ sung thêm 01 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH đầu tháng 4 năm 2023
   
  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2023/TT-BYT ngày 09/02/2023 sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH).
   
  Theo đó, bổ sung thêm người mắc “bệnh COVID-19 nghề nghiệp” được liệt vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH.
   
  Trong đó có 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, đơn cử như:
   
  - Bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp;
   
  - Bệnh bụi phổi amiăng nghề nghiệp;
   
  - Bệnh bụi phổi bông nghề nghiệp;
   
  - Bệnh bụi phổi talc nghề nghiệp;
   
  - Bệnh bụi phổi than nghề nghiệp;
   
  - Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp;
   
  - Bệnh hen nghề nghiệp;
   
  - Bệnh nhiễm độc chì nghề nghiệp;
   
  - Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp do benzen và đồng đẳng;
   
  - Bệnh nhiễm độc thủy ngân nghề nghiệp;
   
  - Bệnh nhiễm độc mangan nghề nghiệp;
   
  - Bệnh nhiễm độc trinitrotoluen nghề nghiệp;
   
  - Bệnh COVID-19 nghề nghiệp;…
   
  Xem thêm Thông tư 02/2023/TT-BYT có hiệu lực ngày 01/4/2023 sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT.
   
  5. Từ ngày 15/4/2023 sẽ không tổ chức lớp không chuyên trong trường THPT chuyên
   
  Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông (THPT) chuyên.
   
  Theo đó, quy chế mới đối với trường THPT chuyên sẽ không tổ chức lớp không chuyên từ ngày 15/4/2023.
   
  - Lớp học trong trường chuyên được tổ chức theo môn học trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học (sau đây gọi chung là lớp chuyên).
   
  - Không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.
   
  - Mỗi lớp chuyên có không quá 35 học sinh.
   
  - Trên cơ sở các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và đề nghị của hiệu trưởng trường chuyên, cơ quan quản lý trường chuyên quyết định số môn học được tổ chức lớp chuyên (sau đây gọi là môn chuyên) và số lớp chuyên đối với từng môn chuyên.
   
  Xem thêm Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 15/04/2023.
   
  6. Phương thức tuyển sinh và các chế độ ưu tiên của trường phổ thông dân tộc nội trú
   
  Ngày 23/02/2023 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.
   
  Theo đó, phương thức tuyển sinh, chế độ ưu tiên và tuyển thẳng của trường phổ thông dân tộc nội trú thực hiện như sau:
   
  Phương thức tuyển sinh và chế độ ưu tiên được thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
   
  Tuyển thẳng
   
  Tuyển thẳng vào trường PTDTNT các đối tượng sau:
   
  - Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người;
   
  - Học sinh trung học cơ sở thuộc đối tượng quy định tại Điều 9 của Quy chế này đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học, kỹ thuật được tuyển thẳng vào học trường PTDTNT trung học phổ thông;
   
  - Học sinh tiểu học thuộc đối tượng quy định tại Điều 9 của Quy chế này đạt giải cấp tỉnh trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tuyển thẳng vào học trường PTDTNT trung học cơ sở.
   
  Xem thêm Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/4/2023 thay thế Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT.
   
   
  1121 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600604   27/03/2023

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 117 lần


  Chính sách mới về hướng dẫn vị trí việc làm, y tế, giáo dục, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 4/2023

  Cảm ơn bài viết của bạn. Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hiệu lực từ 10/4/2023. Theo Nghị định này thì việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.

   
  Báo quản trị |  
 • #600623   27/03/2023

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (792)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 128 lần


  Chính sách mới về hướng dẫn vị trí việc làm, y tế, giáo dục, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 4/2023

  Cảm ơn bài viết của bạn, ngoài ra còn có các quy định chính sách mới trong tháng 04/2023 như là quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai theo Thông tư 11/2022/TT-NHNN; Quy định mới về điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng, quy định việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựn theo Thông tư 02/2023/TT-BXD. Quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập theo Thông tư 06/2023/TT-BYT.

   
  Báo quản trị |