Chính sách mới về doanh nghiệp - thuế phí có hiệu lực từ tháng 6 năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #602764 24/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chính sách mới về doanh nghiệp - thuế phí có hiệu lực từ tháng 6 năm 2023

  Tháng 6/2023 sắp tới sẽ có nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu hiệu, đặc biệt điều chỉnh đến các vấn đề về thương mại, tiền điện và tiền thuế của người dân và doanh nghiệp. Cụ thể sau đây là thông tin chi tiết các chính sách mới nổi bật:
   
  chinh-sach-moi-ve-doanh-nghiep-tien-thue-co-hieu-luc-tu-thang-6-nam-2023
   
  Yêu cầu xác nhận kiến thức pháp luật cho
  đầu mối bán hàng đa cấp
   
  Đây là nội dung tại Nghị định 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do Chính phủ ban hành.
   
  Theo đó, sửa đổi Điều 38 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về việc xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương như sau:
   
  - Người đã hoàn thành khóa đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được doanh nghiệp bán hàng đa cấp đăng ký tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương do Bộ Công Thương tổ chức.
   
  - Bộ Công Thương cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương cho những người đạt kết quả trong kỳ kiểm tra.
   
  - Bộ Công Thương quy định cụ thể việc kiểm tra, cấp, thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương.
   
  (So với hiện hành thì Nghị định 18/2023/NĐ-CP đã bổ sung điều kiện bắt buộc doanh nghiệp đầu mối bán hàng đa cấp tại địa phương cũng phải xác nhận kiến thức pháp luật).
   
  Xem thêm Nghị định 18/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/6/2023 sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP.
   
  Giá bán điện mới có lợi hơn trước cho
  sinh viên và NLĐ thuê nhà 
   
  Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Thông tư 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 sửa đổi Thông tư 06/2021/TT-BCT thực hiện giá bán điện được sửa đổi bởi Thông tư 25/2018/TT-BCT.
   
  Cụ thể tại điểm c khoản 4 Điều 10 Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình) được sửa đổi như sau:
   
  - Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).
   
  - Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.
   
  (So với quy định hiện tại thì bắt buộc chủ nhà phải trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện đối với hợp đồng thuê nhà dưới 12 tháng).
   
  Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện.
   
  Theo đó, cứ 04 (bốn) người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 
   
  + 01 (một) người được tính là 1/4 định mức.
   
  + 02 (hai) người được tính là 1/2 định mức.
   
  + 03 (ba) người được tính là 3/4 định mức.
   
  + 04 (bốn) người được tính là 1 định mức. 
   
  Lưu ý: Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.
   
  Xem thêm Thông tư 09/2023/TT-BCT có hiệu lực ngày 15/6/2023 sửa đổi Thông tư 06/2021/TT-BCT (được sửa đổi bởi Thông tư 25/2018/TT-BCT).
   
  Thay đổi mức lệ phí sử dụng tên miền quốc gia “.vn” từ ngày 01/6/2023
   
  Ngày 13/4/2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP).
   
  Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.
   
  - Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” nộp 01 lần khi đăng ký. Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” nộp theo năm (12 tháng): Nộp lần đầu khi đăng ký, nộp các năm tiếp theo khi tên miền đến hạn duy trì.
   
  - Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp:
   
  + Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” khi đăng ký lại tên miền theo quy định.
   
  + Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền nhận chuyển nhượng.
   
  - Trường hợp đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, chủ thể đăng ký sử dụng mới thực hiện nộp phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền.
   
  Bên bán điện được phép yêu cầu bên mua điện cung cấp Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.
   
  Chi tiết Thông tư 20/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/6/2023.
   
   
   
   
  Ban hành 9 danh mục máy móc, thiết bị
  trong nước đã sản xuất được
   
  Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-BKHĐT ngày 14/4/2023 về Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
   
  Theo đó, quy định liệt kê 09 danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được bao gồm:
   
  (1) Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục I với tổng số 128 mặt hàng).
   
  (2) Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục II với tổng số 294 mặt hàng).
   
  (3) Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục III với tổng số 85 mặt hàng).
   
  (4) Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục IV với tổng số 542 mặt hàng).
   
  (5) Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ô tô trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục V với 652 mặt hàng).
   
  (6) Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư cần cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục VI với 84 mặt hàng).
   
  (7) Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục VII với 02 mặt hàng).
   
  (8) Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông - công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục VIII với 134 mặt hàng).
   
  (9) Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục IX với 121 mặt hàng).
   
  Các danh mục hàng hóa quy định nêu trên là căn cứ xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được và không bao gồm hết các hàng hóa khác trong nước đã sản xuất được nhưng chưa được quy định tại Thông tư này.
   
  Thông tư Thông tư 01/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 09/6/2023.
   
  Bộ Tài chính quy định tiêu chí xác định tài sản
  được xem là cố định
   
  Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
   
  Theo đó, tiêu chí xác định tài sản được xem là cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao như sau:
   
  - Tài sản sử dụng độc lập được xác định là một tài sản.
   
  - Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được thì hệ thống đó được xác định là một tài sản.
   
  - Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ, liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và có chức năng hoạt động độc lập, đồng thời đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản riêng lẻ đó được xác định là một tài sản.
   
  - Súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm thì từng con súc vật được xác định là một tài sản.
   
  - Vườn cây lâu năm thuộc khuôn viên đất độc lập hoặc từng cây lâu năm riêng lẻ được xác định là một tài sản.
   
  - Quyền sử dụng đất đối với từng thửa đất hoặc phần diện tích được giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trong từng thửa đất được xác định là một tài sản.
   
  - Quyền sở hữu trí tuệ được đăng ký, xác lập theo từng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến quyền tác giả, văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, Bằng bảo hộ giống cây trồng được xác định là một tài sản.
   
  - Mỗi phần mềm ứng dụng được xác định là một tài sản.
   
  - Thương hiệu của từng đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là một tài sản.
   
  Lưu ý: Tài sản theo quy định trên được xác định là tài sản cố định khi thỏa mãn đồng thời 02 tiêu chuẩn sau đây:
   
  - Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên.
   
  - Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.
   
  Xem thêm Xem thêm Thông tư 23/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/6/2023 và được áp dụng từ năm tài chính 2023 (ngày 1/4/2021 đến ngày 31/3/2022) thay thế Thông tư 45/2018/TT-BTC.
   
  2797 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (31/05/2023) pktssohg2020@gmail.com (30/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận