Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 02/2015

Chủ đề   RSS   
 • #371120 11/02/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (552)
  Số điểm: 42441
  Cảm ơn: 48
  Được cảm ơn 1109 lần
  SMod

  Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 02/2015

  >>> Chính sách nổi bật có hiệu lực ngày 01/02/2015

  >>> Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 02 – 10/02/2015

  >>> Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 02/2015

  Từ 21 – 28/02/2015, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Điểm qua các thông tin nổi bật như sau:

  1/ Điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ

  Cuối năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 61/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 76/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

  Theo đó, tại Thông tư này hướng dẫn điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ như sau:

  - Về cơ sở vật chất kỹ thuật:

  Tổ chức kinh doanh nitrat amôn hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo Thông tư 33/2010/TT-BCA.

  Địa điểm kho chứa hoặc bến cảng hoặc nơi tiếp nhận, bốc dỡ tiền chất thuốc nổ phải đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo Thông tư 11/2014/TT-BCA.

  Công cụ, thiết bị chứa đựng, lưu giữ tiền chất thuốc nổ phải đảm bảo không bị rò rỉ, thấm nước, phải được làm sạch, khô ráo trước khi chứa tiền chất thuốc nổ.

  - Về an toàn hóa chất:

  Phải có Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt đối với các tiền chất thuốc nổ do tổ chức kinh doanh và được lưu tại nơi có chứa tiền chất thuốc nổ.

  Phải có nội quy về an toàn hóa chất và hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực tồn trữ, bảo quản tiền chất thuốc nổ. Trường hợp tiền chất thuốc nổ có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

  Không để tiền chất thuốc nổ trong điều kiện ngoài trời; không để cùng với vật liệu dễ cháy, hóa chất có tính khử và hóa chất, vật liệu có khả năng sinh nhiệt khi hút ẩm.

  Trường hợp tiền chất thuốc nổ thuộc danh mục phải xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Nghị định 26/2011/NĐ-CP thì Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo Thông tư 20/2013/TT-BCT.

  - Về nhân lực:

  Người trực tiếp quản lý, điều hành và công nhân, người phục vụ liên quan đến kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất theo Thông tư 36/2014/TT-BCT.

  Quy định trên có hiệu lực từ 24/02/2015.

  2/ Biểu mẫu trong xuất nhập cảnh của người nước ngoài

  Theo Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, bao gồm:

  - Mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức  và cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam.

  - Mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

  - Mẫu giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú Việt Nam.

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/02/2015.

  Các giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực còn thời hạn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn ghi trong giấy tờ đó.

  3/ Quy định mới về xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

  Kể từ 25/02/2015, để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất có 6 trường hợp sau:

  - Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

  - Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

  - Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

  - Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất xây dựng công trình ngầm.

  - Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013.

  - Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp có tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm e khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

  Cách tính giá khởi điểm trong từng trường hợp, xem chi tiết tại Thông tư 02/2015/TT-BTC.

  4/ Đẩy mạnh thực hiện dân chủ của cơ quan Nhà nước

  Đầu năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, có một số nội dung đáng chú ý:

  Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bất thường được thực hiện khi có 1/3 cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu (trước kia phải có 2/3).

  Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị phải được công khai.

  Thời hạn công khai chậm nhất là 03 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt không quá 05 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành.

  Đối với văn bản niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị thì phải thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

  Mặt khác, cán bộ, công chức, viên chức chỉ được tiếp nhận tài liệu và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại trụ sở làm việc.

  Nghị định này có hiệu lực từ 25/02/2015 và thay thế Nghị định 71/1998/NĐ-CP.

  5/ 4 loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng kiểm ngư

  Đầu năm 2015, Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BCA-BNNPTNT Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và thiết bị chuyên dùng của lực lượng Kiểm ngư được ban hành. Theo đó, có 4 loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng kiểm ngư:

  - Các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất gây mê, từ trường, la-de, pháo hiệu và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này.

  - Các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa.

  - Các loại lưu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ.

  - Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số tám, áo giáp, găng tay điện, găng tay bắt dao, lá chắn, mũ chống đạn.

  Người được giao sử dụng công cụ hỗ trợ phải đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 10 Thông tư này và phải được tập huấn về tính năng, tác dụng, kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ.

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/2/2015.

  6/ Trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ

  Từ 27/02/2015, trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại như sau:

  - Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho thương nhân yêu cầu bổ sung hồ sơ trong trường hợp chưa đầy đủ;

  - Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ hợp lệ cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ có trách nhiệm đăng ký dấu nghiệp vụ vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ và thông báo đến thương nhân bằng văn bản.

  Nội dung trên được đề cập tại Thông tư 01/2015/TT-BCT, thay thế Thông tư 06/2006/TT-BTM.

  Cập nhật bởi ChuTuocLS ngày 11/02/2015 09:29:46 SA Cập nhật bởi ChuTuocLS ngày 11/02/2015 09:29:14 SA
   
  5117 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận