Chính sách hỗ trợ về y tế và giáo dục đối với con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Chủ đề   RSS   
 • #576704 30/10/2021

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 10401
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Chính sách hỗ trợ về y tế và giáo dục đối với con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

  Căn cứ Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được hưởng chế độ như sau:

  Về y tế:

  Con thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế nếu các thuộc trường hợp:

  1. Con  từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi;

  2. Con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

  Về giáo dục:

  Căn cứ Khoản 3 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được hưởng chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

  Hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học được hướng dẫn bởi Điều 8 Nghị định 75/2021/NĐ-CP, cụ thể:

  “1. Mức hưởng trợ cấp để theo học tại cơ sở giáo dục mầm non: 0,2 lần mức chuẩn/01 đối tượng/01 năm.

  2. Mức hưởng trợ cấp để theo học tại cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người khuyết tật: 0,4 lần mức chuẩn/01 đối tượng/01 năm.

  3. Mức hưởng trợ cấp để theo học tại cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học: 0,4 lần mức chuẩn/01 đối tượng/01 năm.”

  Theo Điều 3 Nghị định 75/2021/NĐ-CP mức chuẩn trợ cấp ưu đãi hiện nay là 1.624.000 đồng.

   

   

   
  327 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jellannm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/11/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận