Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp sẽ kéo dài đến hết 2021

Chủ đề   RSS   
 • #566973 27/01/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp sẽ kéo dài đến hết 2021

  Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

  Hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đến hết 2021

  Ngày 25/1/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 03/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Chính sách này sẽ được kéo dài đến hết 2021 và có một số thay đổi.

  Cụ thể, mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo Điều 4 Quyết định 22 như sau:

  (1) Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo (bao gồm cả hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều), hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020: Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

  (2) Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo: Hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

  (3) Tổ chức sản xuất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 58/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp khi đáp ứng đầy đủ quy định sau:

  - Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã

  - Có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, đảm bảo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

  - Có sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Quyết định 19/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

  Tuy nhiên, theo Quyết định 03/2021/QĐ-TTg, mục (1) đã được sửa đổi thành:

  “Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025: Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.”

  Cũng theo Quyết định 03, thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đã kéo dài đến hết 31/12/2021 thay vì 31/12/2020 như tại Quyết định 22.

  Quyết định 03/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 28/01/2021 07:49:33 SA
   
  762 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  admin (28/01/2021) ThanhLongLS (27/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận