Chính sách của nhà nước đối với việc mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ cận nghèo hiện nay

Chủ đề   RSS   
 • #536071 30/12/2019

  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 193 lần


  Chính sách của nhà nước đối với việc mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ cận nghèo hiện nay

  Gia đình em có hộ cận nghèo, anh chị cho em hỏi không biết hiện nay nhà nước mình có chính sách nào hỗ trợ cho các gia đình như gia đình em không? em cảm ơn anh chị rất nhiều.
   
  Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:
   
  1. Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ:
   
  Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 nghị định này, cụ thể:
   
  a) Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;
   
  b) Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;
   
  c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.
   
  Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
   
  Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hợp.
   
  2. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).
   
  Khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:
   
  1. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.
   
  Như vậy, gia đình bạn sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức hỗ trợ được xác định theo quy định trích dẫn trên.
   
  5162 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536198   31/12/2019

  Thông tin thếm đến bạn!

  Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách Nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện cho phù hợp; khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người, nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

  Về phương thức hỗ trợ, người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp số tiền đóng BHXH phần thuộc trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHXH tự nguyện do cơ quan BHXH chỉ định.

   
  Báo quản trị |  
 • #539307   25/02/2020

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 193 lần


  Cảm ơn thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ, tuy nhiên bạn có thể cho mình hỏi những thông tin nêu trên bạn lấy căn cứ ở đâu được không vậy bạn?

   
  Báo quản trị |  
 • #539328   25/02/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Về vấn đề chính sách của nhà nước đối với việc mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ cận nghèo, thì theo quan điểm cá nhân của mình thì đây là một chính sách tốt, cần thiết giúp khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm vì lợi ích của chính người dân.

   
  Báo quản trị |