Chính phủ đề nghị xây dựng 04 dự án Luật trong phiên họp tháng 06/2023

Chủ đề   RSS   
 • #603891 10/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2007)
  Số điểm: 65496
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1711 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chính phủ đề nghị xây dựng 04 dự án Luật trong phiên họp tháng 06/2023

  Ngày 07/07/2023 Chính phủ đã ban hành Quyết định 95/NQ-CP năm 2023 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2023.
   
  Theo đó, Chính phủ đề nghị xây dựng 04 dự án Luật trong phiên họp tháng 06/2023 bao gồm dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật Nhà giáo, Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến đầu tư, ngân sách.
   
  chinh-phu-de-nghi-xay-dung-04-du-an-luat-trong-phien-hop-thang-06-2023
   
  (1) Xây dựng dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)
   
  - Rà soát dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các Luật có liên quan như: 
   
  + Luật Đầu tư, Luật Viễn Thông, Luật Di sản văn hóa, Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Cơ yếu... trường hợp có sự giao thoa về phạm vi thì ưu tiên áp dụng các quy định của pháp luật chuyên ngành.
   
  + Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của từng cấp.
   
  + Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa quản lý số, đáp ứng nhu cầu khai thác thuận lợi.
   
  - Nghiên cứu quy định rõ các khái niệm; củng cố cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn đối với phương án đề xuất lựa chọn bảo đảm tính khả thi; bổ sung các quy định chuyển tiếp phù hợp, tránh khoảng trống pháp lý.
   
  - Về Quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia tài liệu lưu trữ đối với tài liệu của các ngành quốc phòng, công an, ngoại giao, nghiên cứu tiếp thu theo hướng: bảo đảm nguyên tắc tài liệu lưu trữ được quản lý thống nhất, đối với các tài liệu không phải là tài liệu mật thì thực hiện kết nối thông thường, đối với các tài liệu mật chỉ kết nối sau khi đã thực hiện giải mật.
   
  - Hoàn thiện chính sách về lưu trữ tư theo hướng: 
   
  + Xác định rõ đối tượng, nội dung quản lý nhà nước về lưu trữ tư.
   
  + Cơ chế để Nhà nước mua, bán, sử dụng có thời hạn tài liệu lưu trữ tư.
   
  + Mô hình, các điều kiện hoạt động, trách nhiệm của tổ chức lưu trữ tư.
   
  + Bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, cá nhân và doanh nghiệp.
   
  (2) Ban hành 05 chính sách mới cho dự án Luật Nhà giáo
   
  Chính phủ nhất trí thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự cần thiết ban hành luật và 05 chính sách trong De nghị xây dựng Luật Nhà giáo gồm: 
   
  - Định danh nhà giáo.
   
  - Tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo.
   
  - Tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo.
   
  - Đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo.
   
  - Quản lý nhà nước về nhà giáo.
   
  Đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo là xây dựng luật mới, khó, đối tượng rộng, tác động lớn, có nhiều chính sách quan trọng, liên quan đến nhiều luật, cần có chính sách ưu tiên về nguồn lực và tổ chức thực hiện. 
   
  Do thời gian dự kiến để trình Chính phủ, Quốc hội thông qua không nhiều nên Bộ GD&ĐT chủ động bố trí nguồn lực về tài chính, chuyên gia để soạn thảo luật, bảo đảm đúng tiến độ, nâng cao chất lượng của dự án Luật khi trình Chính phủ.
   
  (3) Xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi) nhằm phát triển bền vững
   
  - Chính phủ cơ bản thống nhất với 04 chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật như đề xuất của Bộ Công Thương, bao gồm: 
   
  + Phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất thành ngành công nghiệp nền tảng, hiện đại.
   
  + Quản lý hóa chất đồng bộ trong toàn bộ vòng đời.
   
  + Quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm.
   
  + Nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn hóa chất.
   
  - Nghiên cứu hoàn thiện các nội dung chính sách theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền quản lý cho chính quyền địa phương, tuân thủ các quy luật cạnh tranh, cung cầu của thị trường, sửa đổi toàn diện Luật Hóa chất 2007 để quản lý theo vòng đời hóa chất, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong kinh doanh, sử dụng, tiêu dùng, lưu trữ và bảo quản hóa chất.
   
  - Hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Hóa chất hiện hành, báo cáo đánh giá tác động chính sách và các tài liệu có liên quan trong hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật.
   
  - Xác định rõ các vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành, nguyên nhân của các bất cập, vướng mắc và phương hướng sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật.
   
  - Tiếp tục tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn, các cá nhân, tổ chức có liên quan để hoàn thiện các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật.
   
  (4) Xây dựng luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến đầu tư, ngân sách 
   
  Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất nội dung Đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bô sung các luật có liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 10/7/2023.
   
  Xem thêm Quyết định 95/NQ-CP năm 2023 ban hành ngày 07/7/2023.
   
  154 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (10/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận