Chia tài sản trong trường hợp không đăng ký kết hôn

Chủ đề   RSS   
 • #505158 19/10/2018

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (542)
  Số điểm: 15257
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 175 lần


  Chia tài sản trong trường hợp không đăng ký kết hôn

  >>> Chế độ tài sản trước, trong và trường hợp ly hôn: Những điều có thể bạn chưa biết

  Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án (Khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014).

  Việc ly hôn sẽ làm phát sinh nhiều vấn đề khác, trong đó có việc phân chia tài sản, đặc biệt là giữa những người chung sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn.

  Về giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, khoản 1 Điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014,  quy định:

  Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Trường hợp này, quyền, nghĩa vụ tài sản giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 16 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014:

  - Quan hệ tài sản, nghĩa vụ của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên;

  - Trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Quy định về chia tài sản thuộc sở hữu chung (khoản 1 Điều 219 BLDS 2015)

  Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; […] khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác. […]

  Như vậy, tài sản sẽ được giải quyết theo nguyên tắc:

  - Tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc về người đó. 

  - Tài sản chung được chia theo thỏa thuận của các bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

  Chia tài sản trong trường hợp chung sống như vợ chồng trước ngày 03/01/1987:

  Khoản 2 Điều 44 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định: 

  Đối với các trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03 tháng 01 năm 1987 mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích và tạo điều kiện để đăng ký kết hôn.

  Nếu có yêu cầu ly hôn thì việc chia tài sản sẽ căn cứ vào Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Trong trường hợp vợ chồng khi ly hôn thì việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì  yêu cầu Tòa án giải quyết.

  Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố: Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;Công sức đóng góp; Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên,…

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  10406 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn dutiepkhac vì bài viết hữu ích
  admin (22/05/2023) stpkhanhhoa (24/01/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận