Chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách đã có tài khoản trong dịp Tết 2024

Chủ đề   RSS   
 • #608192 17/01/2024

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách đã có tài khoản trong dịp Tết 2024

  Ngày 12/01/2024 Bộ LĐTBXH đã ban hành Công điện 01/CĐ-LĐTBXH năm 2024 về việc tổ chức triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024.
   
   
  Sớm thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách
   
  Tại Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vào ngày 21/12/2023.
   
  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sớm thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (ASXH) theo Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả ASXH không dùng tiền mặt.
   
  Bảo công tác chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách nhanh chóng
   
  Để đảm bảo công tác chi trả trợ cấp cho các đối tượng được chính xác, nhanh chóng, thuận tiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
   
  - Quán triệt, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc địa bàn thực hiện công tác chi trả trợ cấp ASXH không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách ASXH đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
   
  - Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp, hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành LĐTBXH cùng với lực lượng công an tại địa phương rà soát, làm sạch dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng người có công với cách mạng để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm nguồn phục vụ công tác chi trả trợ cấp ASXH không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách.
   
  - Chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách ASXH tự nguyện mở tài khoản ngân hàng phục vụ công tác nhận trợ cấp ASXH, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ cơ sở, lực lượng công an cấp xã trong việc hỗ trợ, phối hợp với ngành LĐTBXH thực hiện nhiệm vụ này. Phấn đấu hết năm 2024 tỷ lệ đối tượng hưởng chính sách ASXH có tài khoản đạt tối thiểu 30% trên tổng số đối tượng thuộc địa phương quản lý.
   
  - Chỉ đạo Sở LĐTBXH chủ trì tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình thực hiện chi trả trợ cấp ASXH không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn gửi về Bộ LĐTBXH trước ngày 05/02/2024 và báo cáo kết quả triển khai hàng tháng về Bộ LĐTBXH trước ngày 15 của tháng chi trả.
   
  Xem thêm Công điện 01/CĐ-LĐTBXH năm 2024 ngày 12/01/2024.
   
  112 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận