Chi tiết lịch nộp hồ sơ khai thuế năm 2020

Chủ đề   RSS   
 • #535230 18/12/2019

  Nguyenlin

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2019
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 465
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 108 lần


  Chi tiết lịch nộp hồ sơ khai thuế năm 2020

  Chi tiết lịch nộp hồ sơ khai thuế năm 2020

  Để thuận tiện trong quá trình theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ kê khai hồ sơ thuế trong năm 2020 sắp tới. Sau đây mình sẽ tổng hợp chi tiết thời gian chậm nhất nộp hồ sơ thuế theo quy định. Mong sẽ giúp ích cho các bạn:

  1. Cách xác định thời gian nộp theo tháng, theo quý.

  *Thời gian nộp tờ khai thuê theo tháng.

  Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng.

  *Thời gian nộp tờ khai thuế theo quý.

  Cụ thể: căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng (Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế), theo quý được quy định như sau:

  “b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”.

  Căn cứ khoản 9 Điều 1 Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 quy định đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý:

  “b) Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”.

  Như vậy, theo quy định mới thì từ 01 tháng 7 năm 2020 thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý có thể kéo dài thếm 1 ngày.

  Lưu ý: Theo khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định:

  “Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020”

  Theo đó, từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Bên cạnh đó, dữ liệu hóa đơn điện tử được kết nối với cơ quan thuế mà không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định Thông tư 39/2014/NĐ-CP (đã hết hiệu lực).

  2. Chi tiết lịch nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, quý

  * Lịch nộp tờ khai thuế theo tháng

  Thời gian chậm nhất

  Hồ sơ

  Căn cứ

  Tháng 1:

  20/01/2020

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có).

  - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2019.

  - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

  Tháng 2:

  20/02/2020

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2020.

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2020 (nếu có).

  - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

   

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2020.

  - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

  Tháng 3:

  20/03/2020

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2020.

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có).

  - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2020.

  - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

  Thuế TNDN năm 2019:

  30/3/2020

   

  - Quyết toán thuế TNDN năm 2019.

  - Quyết toán thuế TNCN năm 2019.

  - Báo cáo tài chính năm 2019.

  - Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  Tháng 4:

  20/04/2020

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2020

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2020 (nếu có).

  - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2020.

  - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

  Tháng 5:

  20/05/2020

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2020.

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có).

  - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2020

  - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

  Tháng 6:

  20/06/2020

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2020.

  - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

  22/06/2020

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2020.

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có).

  - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  - Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.

  Tháng 7:

  20/07/2020

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2020.

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2020 (nếu có).

  - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2020.

  - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

  Tháng 8:

  20/08/2020

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2020.

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2020 (nếu có).

  - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7/2020.

  - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

  Tháng 9:

  20/09/2020

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8/2020.

  - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

  21/09/2020

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2020.

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có).

  - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  - Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.

  Tháng 10:

  20/10/2020

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2020.

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có).

  - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2020.

  - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

  Tháng 11:

  20/11/2002

   

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2020

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có).

  - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2020.

  - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

  Tháng 12:

  20/12/2020

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2020.

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2020 (nếu có).

  - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  3. Lịch nộp tờ khai thuế theo quý

  Thời gian chậm nhất

  Hồ sơ

  Căn cứ

  Quý IV/2019:

  30/01/2020

  - Tờ khai thuế GTGT quý IV/2019.

  - Tờ khai thuế TNCN quý IV/2019 (nếu có).

  - Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2019.

  - Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2019.

  - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

  Quý I/2020:

  04/05/2020

  - Tờ khai thuế GTGT quý I/2020.

  - Tờ khai thuế TNCN quý I/2020 (nếu có).

  - Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2020.

  - Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  - Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.

  - Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2020.

  - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

  Quý II/2020:

  30/07/2020

   

  - Tờ khai thuế GTGT quý II/2020.

  - Tờ khai thuế TNCN quý II/2020 (nếu có).

  - Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2020.

  - Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  - Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2020.

  - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

  Quý III/2020:

  02/11/2020

  - Tờ khai thuế GTGT quý III/2020.

  - Tờ khai thuế TNCN quý III/2020 (nếu có).

  - Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2020 (nếu có).

  - Khoản b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

  - Tờ khai thuế GTGT quý III/2020.

  - Tờ khai thuế TNCN quý III/2020 (nếu có).

  - Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2020 (nếu có).

  - Khoản b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

  Xem nội dung bằng TIẾNG ANH: TẠI ĐÂY

   
  8804 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn Nguyenlin vì bài viết hữu ích
  CTYNHATMINH (26/12/2019) khoitammai (26/12/2019) ThanhLongLS (18/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận