Chỉ thị 31-CT/TU: Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TP.HCM

Chủ đề   RSS   
 • #608845 23/02/2024

  phucpham2205
  Top 75
  Lớp 10

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (786)
  Số điểm: 14535
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 287 lần
  SMod

  Chỉ thị 31-CT/TU: Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TP.HCM

  Ngày 20/02/2024 vừa qua, Chỉ thị 31-CT/TU được Thành ủy TP.HCM ban hành nhằm lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2023 - 2030.

  (1) Mục đích

  Chỉ thị 31-CT/TU được ban hành để nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận 48-KL/TW, Nghị quyết 35/ 2023/NQ-UBTVQH15Nghị quyết 117/NQ-CP về thực hiện sắp xếp đơn hành chính cấp huyện; xã đảm bảo quy định. Đồng thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

  (2) Nội dung

  Chỉ thị 31-CT/TU nhấn mạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nội dung cụ thể như sau:

  - Nhiệm vụ chung: tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các cán bộ, Đảng viên và nhân dân:

  + Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030 theo đúng như chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  + Đồng thời, đảm bảo nội dung tuyên truyền phải dễ hiểu, sát thực, giúp cán bộ, Đảng viên và nhân dân nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp, đồng thời tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

  + Tiến hành việc sắp xếp khoa học, thận trọng: 

  Việc sắp xếp phải được xem xét toàn diện, căn cứ vào thực tiễn và các yếu tố tác động liên quan, các mặt thuận lợi, khó khăn, các yếu tố đặc thù của thành phố. Đặc biệt, tránh thực hiện sắp xếp một cách ồ ạt, gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân, sự ổn định và phát triển của Thành phố.

  Nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan như sau:

  Cơ quan

  Nhiệm vụ

  Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy

  Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở chỉ đạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện; xã theo đúng quy định, lộ trình và phù hợp với thực tiễn.

  Ban cán sự đảng UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP

  - Rà soát, trình cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền Quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và quy hoạch liên quan khác bảo đảm phù hợp với việc sắp xếp giai đoạn 2023 - 2050 và giai đoạn từ 2060 - 2030 theo quy định.

  - Xây dựng Phương án tổng thể, Đề án chi tiết thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện; xã theo lộ trình chặt chẽ, phù hợp và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án. Sau đó trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương về việc sắp xếp.

  - Chỉ đạo, rà soát, tham mưu giải quyết chế độ, chính sách đối với trường hợp không thể sắp xếp làm việc khác. Đồng thời giải quyết về vấn đề tài sản, trụ sở sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021.

  - Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

  - Đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với tái cơ cấu đội ngũ.

  - Chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan. Đồng thời, kịp thời tháo dỡ các vướng mắc, khó khăn cho các địa phương khi thực hiện việc sắp xếp.

  - Chủ động báo cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời nắm bắt để có biện pháp khắc phục.

  - Tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2035 và giai đoạn 2026 - 2030.

  Đảng đoàn Hội đồng NDTP, chỉ đạo Hội đồng NDTP

  - Sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện việc sắp xếp.

  - Đồng thời xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện; xã theo đề nghị của UBND TP và giám sát quá trình thực hiện.

  Ban Tổ chức Thành ủy

  - Chủ trì rà soát, đánh giá, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện công tác cán bộ khối các cơ quan và các tổ chức chính trị tại các đơn vị hành chính sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021.

  - Chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thẩm định phương án tổng thể, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với những đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp.

  - Đặc biệt, hướng dẫn, thẩm định đề án của Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp không thể bố trí, sắp xếp.

  Ban Tuyên giáo Thành ủy

  Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền thông tin, phổ biến chủ trương, mục đích của việc sắp xếp đến cán bộ, Đảng viên, nhân dân.

  Ban Dân vận Thành ủy

  - Chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp theo quy định điều lệ của tổ chức mình.

  - Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện việc sắp xếp.

  Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy

  - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện; xã tại địa phương theo các quy định. Phải đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc và đúng lộ trình, tiến độ đề ra.

  - Đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, kịp thời đề xuất, tháo dỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện; xã.

  - Báo cáo định kỳ kết quả gửi Ban Tổ chức thành Ủy, UBND thành phố tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

   

  Xem và tải về Chỉ thị 31-CT/TU tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/02/23/chi-thi-31.pdf

   
  853 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (30/03/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận