Chỉ thị 07/CT-TTg: Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác truyền thông chính sách 2023

Chủ đề   RSS   
 • #600327 21/03/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Cao học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1572)
  Số điểm: 56846
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1211 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chỉ thị 07/CT-TTg: Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác truyền thông chính sách 2023

  Mới đây, ngày 21/3/2023, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.

  Theo đó, truyền thông chính sách là một nhiệm vụ, một chức năng quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Báo chí và các loại hình truyền thông khác là kênh thông tin, là phương thức cơ bản, quan trọng để thực hiện việc truyền thông chính sách.

  Tại Chỉ thị 07, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thực hiện một số nội dung sau:

  - Thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt việc công khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí; Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”.

  - Chủ động, đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn giữa các bộ, ngành, cơ quan làm công tác truyền thông chính sách.

  -Quan tâm bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách ở bộ, ngành, địa phương.

  - Xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm và linh hoạt triển khai hoạt động truyền thông từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách; bố trí bộ phận truyền thông chính sách tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

  - Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành. Nghiên cứu và triển khai các mô hình truyền thông chính sách mới trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế để vận dụng linh hoạt, phù hợp vào hoàn cảnh của Việt Nam.

  - Chủ động kết nối, phát triển mạng lưới truyền thông; bố trí kinh phí để tăng cường công tác truyền thông chính sách. Nghiên cứu việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông, báo chí làm nhiệm vụ truyền thông chính sách phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật.

  Ngoài ra, về phía Văn phòng Chính phủ chủ động cung cấp thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho các bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí để thực hiện tốt, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện cơ chế, chính sách.

  Bên cạnh đó, Chỉ thị 07 cũng đề ra một số nhiệm vụ phối hợp với các bộ và cơ quan như: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí nhằm ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông đa phương tiện để tạo hiệu quả truyền thông chính sách.

  Xem chi tiết tại Chỉ thị 07/CT-TTg ban hành ngày 21/3/2023.

   
  324 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (22/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600391   22/03/2023

  Chỉ thị 07/CT-TTg: Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác truyền thông chính sách 2023

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Thực tiễn triển khai cho thấy nhiều vấn đề nảy sinh trong cách thức tổ chức bộ máy và đầu tư nguồn lực cho công tác này, dẫn đến nhiều tình huống bị động, lúng túng trong việc chủ động cung cấp thông tin chính sách hoặc thực hiện công việc này chưa thật sự hiệu quả.Truyền thông chính sách tập trung vào đối tượng con người; mọi chính sách đều hướng đến người dân, bảo đảm cho nhân dân sống trong độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #600394   22/03/2023

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 117 lần


  Chỉ thị 07/CT-TTg: Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác truyền thông chính sách 2023

  Cảm ơn bài viết của tác về vấn đề nêu trên. Các kênh truyền thông và đặc biệt là về chính sách tốt, nó sẽ là giải pháp quan trọng để đưa các chế định, chính sách pháp luật vào cuộc sống và mang hơi thở cuộc sống vào quá trình xây dựng chính sách. Góp phần gia tăng hiệu quả, hiệu lực của chính sách vào trong nề nếp, cuộc sống của người dân.

   
  Báo quản trị |