Chi phúc lợi cho nhân viên thì có được khấu trừ thuế GTGT?

Chủ đề   RSS   
 • #604358 29/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66310
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chi phúc lợi cho nhân viên thì có được khấu trừ thuế GTGT?

  Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một loại thuế bắt buộc phải đóng của doanh nghiệp. Theo đó, nhiều khoản chi mà doanh nghiệp phải nắm và thực hiện đóng thuế. Vậy khi chi phúc lợi cho nhân viên thì có được khấu trừ thuế GTGT?
   
  chi-phuc-loi-cho-nhan-vien-thi-co-duoc-khau-tru-thue-gtgt
   
  1. Khấu trừ thuế GTGT là gì?
   
  Thuế GTGT đầu vào được hiểu là khi doanh nghiệp mua vào một lượng hàng hóa nhất định thì sẽ phải chịu thuế GTGT của sản phẩm đó, còn khi doanh nghiệp bán sản phẩm cho người tiêu dùng thì người đó sẽ phải chịu thuế GTGT của loại hàng hóa đó.
   
  Còn việc khấu trừ thuế GTGT (VAT) là hoạt động mà doanh nghiệp cần xác định chính xác số tiền thuế phải nộp cho cơ quan thuế dựa trên kết quả của việc lấy số thuế GTGT đầu ra trừ đi số thuế GTGT đầu vào. 
   
  2. Chi phúc lợi cho nhân viên có được khấu trừ thuế GTGT?
   
  Cụ thể Công văn 4005/TCT-CS năm 2015 về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động. Về vấn đề này, được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
   
  Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
   
  - Khoản chi thực tế; phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
   
  - Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
   
  - Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
   
  3. Trường hợp nào được xem là chi phúc lợi nhân viên
   
  Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT.
   
  Theo quy định tại Điều 1 Chương I Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm 2.31 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn như sau:
   
  Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: 
   
  - Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động.
   
  - Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo.
   
  - Chỉ hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau.
   
  - Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập.
   
  - Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. 
   
  Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
   
  4. Doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế theo nguyên tắc nào?
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì:
   
  Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất...”.
   
  Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp có khoản chi phúc lợi mà người lao động được thụ hưởng trực tiếp thì khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định.
   
  Đồng thời doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi phúc lợi tương ứng với khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định.
   
  1065 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (16/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận