Chi phí tiền lương cho trưởng văn phòng công chứng có được đưa vào chi phí hợp lý?

Chủ đề   RSS   
 • #567298 30/01/2021

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1360)
  Số điểm: 11487
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Chi phí tiền lương cho trưởng văn phòng công chứng có được đưa vào chi phí hợp lý?

  Về vấn đề này chúng ta kiểm tra tại Điều 22 Luật Công chứng 2014 có nêu:

  Điều 22. Văn phòng công chứng

  1. Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh.

  Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn.

  2. Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên...

  Theo quy định trên, văn phòng công chứng được tổ chức dưới hình thức công ty hợp danh. Trường văn phòng sẽ là thành viên hợp danh của công ty.

  Hiện nay, quy định pháp luật hiện hành chỉ nêu về việc không ghi nhận chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN tại Thông tư 96/2015/TT-BTC đối với các đối tượng trong công ty như sau:

  "...2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

  ...

  d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh..."

  Theo đó, tiền lương, tiền công chi cho thành viên hợp danh của công ty vẫn có cơ sở để ghi nhận chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN của đơn vị.

   
  2071 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận