Chi phí lương mà phát sinh trước khi có giấy phép thì có được tính là chi phí hợp lý?

Chủ đề   RSS   
 • #509939 12/12/2018

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 194 lần


  Chi phí lương mà phát sinh trước khi có giấy phép thì có được tính là chi phí hợp lý?

  Theo Luật Doanh nghiệp 2014:

  "Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

  1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

  2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

  3. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó."

  Theo đó, hợp đồng lao động ký trước khi có giấy phép vẫn được chấp nhận là nhu cầu của doanh nghiệp. Chi phí lương vẫn đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế.

   
  1257 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận