Chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài có bị tính thuế thu nhập cá nhân?

Chủ đề   RSS   
 • #580249 31/01/2022

  Chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài có bị tính thuế thu nhập cá nhân?

  Vấn đề này là thắc mắc chung của nhiều người sử dụng lao động khi thực hiện quyết toán các khoản liên quan đến chi phí xin các giấy phép để người lao động nước ngoài đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam, các khoản chi phí này có tính vào thu nhập chịu thuế cho người lao động hay không?
  Căn cứ Công văn 2014/TCT-DNNCN năm 2020 có hướng dẫn như sau:
  - Trường hợp các khoản chi phí làm và gia hạn thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài do người sử dụng lao động chi trả để người lao động nước ngoài đủ điều kiện vào làm việc tại các tổ chức tại Việt Nam là trách nhiệm của người sử dụng lao động thì các khoản chi phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động nước ngoài.
  - Trường hợp khoản chi phí làm thị thực cho người lao động làm việc tại các tổ chức tại Việt Nam đi công tác nước ngoài theo yêu cầu của công việc là công tác phí theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của tổ chức và theo quy định tại tiết đ.4, điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Phần chi công tác phí vượt mức quy định được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.
  - Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động là lợi ích được hưởng của người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động nước ngoài.
  =>> Như vậy căn cứ để xác định khoản chi trên có tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân hay không thì cần dựa vào từng trường hợp cụ thể, tuy nhiên có thể hiểu đơn giản là khoản chi này là trách nhiệm của người sử dụng lao động thì sẽ không tính vào thuế TNCN. Cong trường hợp người sử dụng lao động không có trách nhiệm chi trả nhưng vẫn trả thay cho người lao động thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
   
  537 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580251   31/01/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài có bị tính thuế thu nhập cá nhân?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Trong trường hợp không tính thuế TNCN đối với chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho lao động nước ngoài, doanh nghiệp cần dựa vào căn cứ, đây không phải lợi ích của người lao động mà phục vụ quá trình hoạt động của doanh nghiệp, và có quy định rõ ràng về gánh chịu trách nhiệm này trong hợp đồng lao động.

   
  Báo quản trị |