Chi phí hợp lý khi tính thuế ở một số trường hợp

Chủ đề   RSS   
 • #534062 30/11/2019

  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Chi phí hợp lý khi tính thuế ở một số trường hợp

  1. Chi phí vay cá nhân (ký hợp đồng vay cá nhân, trả lãi vào cuối kỳ), hàng tháng Cty tôi có trích chi phí lãi vay, tuy nhiên chưa chi trả (vì khi tất toán gốc thì mới trả lãi theo quy định trong hợp đồng vay tiền đã ký).

  Như vậy, trong năm tài chính, nếu phần chi phí lãi vay trên Công ty chúng tôi chưa chi trả thì có được tính vào chi phí được trừ không? (Quy định phần chi phí lãi vay và chi phí được trích trước?)

  2. Các chi phí cho lễ kỷ niệm thành lập đơn vị có được tính vào chi phí được trừ?

  Với các chi phí như quà tặng cho khách hàng hoặc CBNV trong lễ kỷ niệm có phải xuất hóa đơn bán ra (vì có hóa đơn mua vào), cách thức xuất hóa đơn sẽ như thế nào?

  1- Về vấn đề xác định chi phí hợp lý thì hiện nay sẽ thực hiện theo quy định của văn bản sau:

  Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

  Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã tính doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (kể cả trường hợp doanh nghiệp có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của khách hàng và đã tính toàn bộ vào doanh thu của năm thu tiền) và các khoản trích trước khác.

  Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hoá đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc giảm chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng.

  Đối với những tài sản cố định việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí được trừ số chênh lệch này.

  Nếu theo quy định trên thì khoản trích trước của công ty chị hiện tại không thuộc diện loại trừ khởi chi phí (vì chưa đến kỳ hạn chi trả). Tuy nhiên, khoản chi này vẫn phải đáp ứng các yêu cầu trong khoản 1 điều 6 nêu trên "Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp" - khoản chi phí lãi vay này phải liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN trong năm kê khai chi phí, doanh thu.

  2- Các chi phí khánh tiết, hội nghị: chi phí này vẫn được tính là chi phí hợp lý nếu đáp ứng các yêu cầu ở khoản 1 điều 6 nêu trên (có hóa đơn; chứng từ thanh toán qua NH nếu hóa đơn từ 20 triệu trở lên; phục vụ hoạt động của DN).

  Còn với quà tặng cho khách hàng, CBCNV thì về nguyên tắc công ty sẽ phải lập hóa đơn để ghi nhận việc tặng quà, giá trị hóa đơn xác định theo giá trị thông thường trên thị trường:

  Theo Khoản 3 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

  3. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

  a) Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau:

  “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

   

   
  2665 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuychichu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận