Chi phí được trừ, không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Chủ đề   RSS   
 • #497220 17/07/2018

  mongtho1710
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 58 lần


  Chi phí được trừ, không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

  Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12ngày 03 tháng 06 năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định:

  1.  Khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

      Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  -   Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

  -   Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi (20) triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  2.  Một số khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

  -   Khoản chi không đáp ứng các điều kiện trên, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường.

  -   Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính.

  -   Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

  -   Khoản trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật.

  -   Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán chi khác để chi trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

  -   Phần chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu.

  (Nguồn: Gia Luật)

   
  1638 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận