Chi phí điều trị khi khám chữa bệnh không đúng tuyến BHYT

Chủ đề   RSS   
 • #591650 28/09/2022

  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (300)
  Số điểm: 2790
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Chi phí điều trị khi khám chữa bệnh không đúng tuyến BHYT

  Căn cứ khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 quy định:

  Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

  3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

  a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

  b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

  c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

  …”

  Dựa vào quy định trên, từ ngày 01/1/2021, người dân được trực tiếp đến khám tại tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh trên phạm vi cả nước mà không cần giấy chuyển tuyến, được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước theo mức hưởng khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

  Lưu ý:

  - Chính sách này chỉ áp dụng với trường hợp điều trị nội trú, nếu người dân tự đi khám chữa bệnh điều trị ngoại trú tuyến tỉnh thì phải tự chi trả.

  - Ngoài ra, việc này chỉ áp dụng đối với tuyến tỉnh, trường hợp khám tại bệnh viện tuyến trung ương thì chỉ được thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú. Về danh sách bệnh viện tuyến trung ương, mọi người có thể xem thêm tại link sau nhé:

  https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thoi-su-phap-luat/danh-sach-co-so-kham-chua-benh-tuyen-trung-uong-moi-nhat-kham-chua-benh-tai-benh-vien-trung-uong-du-55623-38465.html

   
  94 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận