Chi phí chuyển vùng cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc

Chủ đề   RSS   
 • #583130 27/04/2022

  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Chi phí chuyển vùng cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc

  Một số công văn hướng dẫn về vấn đề này như sau:

  1. Công văn 6811/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  Tại Công văn này có hướng dẫn:

  "Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài, tại hợp đồng có thỏa thuận ngoài tiền lương và các phụ cấp khác cho người lao động, Công ty còn trả các khoản phụ cấp khác cho vợ và con của người lao động như: Vé máy bay khứ hồi hàng năm, tiền học phí cho con, phụ cấp nhà ở, bảo hiểm tai nạn/ sức khỏe, trợ cấp một lần chuyển chỗ ở từ nước ngoài về Việt Nam thì:

  - Đối với khoản tiền học phí cho con người lao động bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  - Đối với các khoản phụ cấp khác (vé máy bay khứ hồi, phụ cấp nhà ở, bảo hiểm tai nạn/ sức khỏe, trợ cấp một lần chuyển chỗ ở từ nước ngoài về Việt Nam) trả cho người thân (vợ, con) của người lao động phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty."

  2. Công văn 7574/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  "Trường hợp của Công ty có tuyển người lao động là người nước ngoài; theo trình bày, Công ty có chi trả trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam nếu khoản chi này được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể hoặc Quy chế tài chính của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động."

  Như vậy, theo hướng dẫn từ 02 Công văn trên thì tiền chi trả trợ cấp chuyển vùng cho NLĐ sẽ được tính vào chi phí hợp lý và không tính thuế TNCN. Còn nếu chi cho thân nhân (vợ, con) thì sẽ tính thuế TNCN của NLĐ và không được đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

   

   
  6140 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583169   29/04/2022

  Chi phí chuyển vùng cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc

  Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):

  “Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể”.

  Căn cứ quy định trên, trường hợp người lao động là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc tại Công ty theo hợp đồng chuyển giao nhân sự với công ty nước ngoài, người lao động này là đối tượng cư trú tại Việt Nam, có nhận được khoản trợ cấp là tiền vé máy bay đến Việt Nam làm việc (do công nước ngoài chi trả) thì khoản trợ cấp này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động; khoản tiền vé máy bay rời khỏi Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng làm việc (do Công ty chi trả cho người lao động) được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

   
  Báo quản trị |