Chi phí bồi thường hợp đồng lao động có được hạch toán thuế?

Chủ đề   RSS   
 • #590663 31/08/2022

  mttg

  Chồi


  Tham gia:24/12/2020
  Tổng số bài viết (61)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Chi phí bồi thường hợp đồng lao động có được hạch toán thuế?

  Chi phí bồi thường hợp đồng lao động cho NLĐ thì doanh nghiệp có được đưa vào Chi phí được trừ khi hạch toán thuế TNDN.

   
  1266 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mttg vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590665   31/08/2022

  Chi phí bồi thường hợp đồng lao động có được hạch toán thuế?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

  "Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng."

  >>> Căn cứ theo quy định trên nếu khoản chi bồi thường HĐLĐ này có đây đủ hóa đơn chứng từ, phát sinh theo thực tế đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì vẫn được khấu trừ khi tính thuế TNDN.

  Ngoài ra thì Cục thuế Hà nội cũng có Công văn 3453/CTHN-TTHT hướng dẫn về vấn đề này: "- Các khoản chi của Công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 và không thuộc các khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính nêu trên và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN."

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daisy1009 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/09/2022)