Chi nhánh và cửa hàng có được tự in hoặc đặt in hóa đơn không?

Chủ đề   RSS   
 • #579653 26/01/2022

  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (724)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Chi nhánh và cửa hàng có được tự in hoặc đặt in hóa đơn không?

  Theo điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về những đối tượng được tự in hóa đơn có quy định sau:

  "Điều 6. Tạo hóa đơn tự in

  1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in

  - Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

  Ví dụ: Tập đoàn viễn thông VT, trụ sở chính tại Hà Nội, có mức vốn điều lệ trên 15 tỷ đồng đã thực góp tính đến thời điểm phát hành hóa đơn. Tập đoàn đã tạo hóa đơn tự in thì các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Tập đoàn ở khác tỉnh, thành phố với Tập đoàn thực hiện khai, nộp thuế GTGT tại các tỉnh, thành phố cũng được tự tạo hóa đơn tự in."

  Theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về tạo hóa đơn đặt in, có quy định sau:

  "Điều 8. Tạo hóa đơn đặt in

  Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng."

  Chi nhánh (bao gồm cả Chi nhánh hạch toán độc lập và Chi nhánh hạch toán phụ thuộc) đều được tự in hoặc đặt in hóa đơn để sử dụng, hoặc sử dụng chung hóa đơn với trụ sở chính.

  Cửa hàng (địa điểm kinh doanh) không được phép tạo hóa đơn riêng để sử dụng mà phải sử dụng hóa đơn đã phát hành của Trụ sở chính.

  Chi nhánh có thể tạo mẫu hóa đơn riêng cho mình, hoặc dùng chung mẫu hóa đơn của trụ sở chính.

   

   
  193 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580007   29/01/2022

  Chi nhánh và cửa hàng có được tự in hoặc đặt in hóa đơn không?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bạn. Mình nghĩ thông tin về việc chi nhánh và cửa hàng có được tự in hoặc đặt in hóa đơn không sẽ có rất nhiều người quan tâm. Hy vọng có thể xem được nhiều bài viết từ bạn!

   
  Báo quản trị |  
 • #580667   25/02/2022

  Chi nhánh và cửa hàng có được tự in hoặc đặt in hóa đơn không?

  Thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh:
  Theo khoản 3, 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định:
  “3. …Các chi nhánh trực thuộc sử dụng chung mẫu hóa đơn với trụ sở chính khi thông báo phát hành hóa đơn không đủ hóa đơn mẫu thì được sử dụng 01 số hóa đơn đầu tiên sử dụng theo tên, địa chỉ mới hoặc được phân bổ để làm hóa đơn mẫu. Trên hóa đơn dùng làm mẫu gạch bỏ số thứ tự đã in sẵn và đóng chữ “Mẫu” để làm hóa đơn mẫu. Các hóa đơn dùng làm hóa đơn mẫu không phải thực hiện thông báo phát hành (không kê khai vào số lượng hóa đơn phát hành tại Thông báo phát hành hóa đơn).
  4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.
  Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.”
  Do đó, từ ngày 12/06/2017, doanh nghiệp gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng theo Thông tư 37
   
   
  Báo quản trị |