Chi nhánh được tổng công ty ủy nhiệm lập hóa đơn thì có được xuất hóa đơn mang tên chi nhánh không?

Chủ đề   RSS   
 • #582582 31/03/2022

  Chi nhánh được tổng công ty ủy nhiệm lập hóa đơn thì có được xuất hóa đơn mang tên chi nhánh không?

  Về việc lập hóa đơn căn cứ Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:
  "Điều 17. Ủy nhiệm lập hóa đơn
  1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.
  ..."
  =>> Như vậy việc ủy nhiệm lập hóa đơn sẽ được thực hiện như sau:
  – Việc ủy nhiệm giữa công ty và chi nhánh là bằng văn bản.
  – Hóa đơn được ủy nhiệm cho chi nhánh lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là công ty và đóng dấu công ty phía trên bên trái của tờ hóa đơn
  =>> Theo đó tương tự như chi nhánh được tổng công ty ủy nhiệm lập hóa đơn thì về bản chất ở đây chủ thể phát sinh giao dịch mua bán với khách hàng là tổng công ty không phải chi nhánh. Nên phát sinh doanh thu vẫn sẽ ghi nhận là của tổng công ty, vì vậy chi nhánh chỉ được phép lập, xuất hộ hóa đơn nhưng vẫn phải ghi tên và đóng dấu tổng công ty.
   
  456 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583534   30/04/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Chi nhánh được tổng công ty ủy nhiệm lập hóa đơn thì có được xuất hóa đơn mang tên chi nhánh không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Về bản chất chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, nhân danh trụ sở chính thực hiện các quan hệ pháp luật đó, chứ không nhân danh chi nhánh đó. Do đó, khi thực hiện giao dịch và xuất hoá đơn, thì trên hoá đơn vẫn để tên tổng công ty, thay vì để tên chi nhánh, chi nhánh chỉ mang tính chất được ủy nhiệm lập hoá đơn.

   
  Báo quản trị |