Chi nhánh doanh nghiệp được nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài không?

Chủ đề   RSS   
 • #612851 15/06/2024

  motchutmoingay24
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (603)
  Số điểm: 9435
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 201 lần


  Chi nhánh doanh nghiệp được nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài không?

  Pháp luật quy định NLĐ nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động. Vậy chi nhánh của doanh nghiệp có đứng ra nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động được không?

  (1) Điều kiện để NLĐ nước ngoài được làm việc tại Việt Nam là gì?

  Theo quy định tại Điều 15 Bộ Luật Lao động 2019, người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  - Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  - Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

  - Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

  - Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp

  Như vậy, ngoài việc phải bảo đảm đủ sức khỏe, đủ trình độ chuyên môn, đạo đức và đủ tuổi thành niên, người lao động nước ngoài còn phải có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thì mới đủ điều kiện được phép làm việc tại Việt Nam.

  (2) Chi nhánh doanh nghiệp được nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài không?

  Có thể thấy, việc sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam ngày càng phổ biến, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

  Tuy nhiên, để đảm bảo trật tự quản lý lao động và bảo vệ quyền lợi của người lao động, pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ về thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Một trong những vấn đề thường được quan tâm là chi nhánh doanh nghiệp có được nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài hay không.

  Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, người nộp đơn xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài được quy định như sau:

  - Người sử dụng lao động đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức quy định tại điểm a, b, e, g, i và k khoản 1 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

  - Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam mà người lao động nước ngoài đến làm việc theo hình thức quy định tại điểm c và d khoản 1 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

  - Người lao động nước ngoài vào Việt Nam để chào bán dịch vụ, người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại theo hình thức quy định tại điểm đ và h khoản 1 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

  Bên cạnh đó, tại điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người sử dụng người lao động nước ngoài, trong đó có bao gồm văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập.

  Như vậy, chi nhánh doanh nghiệp được quyền đứng ra xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp của mình.

  Việc nộp hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài phải được nộp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước 15 ngày tính từ ngày mà người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc.

  (3) Thời hạn của giấy phép lao động

  Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

  - Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

  - Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

  - Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

  - Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

  - Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

  - Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

  - Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

  - Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

  - Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

  Khi giấy phép lao động hết thời hạn, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài. Lưu ý rằng, việc nộp hồ sơ phải diễn ra trong thời hạn giấy phép lao động của người lao động nước ngoài còn hạn ít nhất 5 ngày và dưới 45 ngày (căn cứ Điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP).

   
  70 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận