Chi nghỉ mát cho người lao động có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Chủ đề   RSS   
 • #533637 27/11/2019

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Chi nghỉ mát cho người lao động có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

   Theo điểm g khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định không tính vào thu nhập chịu thuế.

  Theo điểm đ,khoản 2, điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thu nhập chịu thuế:

  "đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế."

  => Trường hợp, khoản chi nghỉ mát do đơn vị chi cho người lao động từ quỹ phúc lợi mà khoản chi ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản tiền này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Trường hợp, khoản chi chung cho tập thể người lao động không ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

  Ngoài ra có thể tham khảo quy định tại một số Công văn sau có quy định về vấn đề trên:

  https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-1650-TCT-DNNCN-2019-huong-dan-chinh-sach-thue-thu-nhap-ca-nhan-413161.aspx

  https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-65146-CT-TTHT-2017-khoan-chi-duoc-tru-khi-dong-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-Ha-Noi-367054.aspx

   

   
  1363 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthu95 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận