Chỉ cần có thẻ hướng dẫn viên du lịch thì sẽ được hành nghề hướng dẫn viên?

Chủ đề   RSS   
 • #604822 17/08/2023

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1166)
  Số điểm: 8470
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Chỉ cần có thẻ hướng dẫn viên du lịch thì sẽ được hành nghề hướng dẫn viên?

  Du lịch là một trong những lĩnh vực, ngành nghề khuyến khích việc đầu tư, phát triển trong đó một trong những người hướng dẫn du khách hay còn gọi là hướng dẫn viên du lịch cũng phải được đào tạo và qua trường hợp, vậy vấn đề đặt ra là chỉ cần có thể hướng dẫn viên du lịch thì sẽ được hành nghề.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluat/ẢNH BÀI VIẾT/Visa CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (23).png

  Căn cứ Khoản 3 Điều 58 Luật Du lịch 2017 quy định hướngdẫn viên du lịch, thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau:

  - Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch bao gồm:

  + Có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

  + Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;

  + Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

  Điều kiện nào để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch?

  Căn cứ Điều 59 Luật Du lịch 2017 quy định về điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau:

  - Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:

  + Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

  + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  + Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

  + Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

  - Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế bao gồm:

  + Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;

  + Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;

  + Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề.

  - Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm:

  + Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;

  + Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức.

  Bị mất thẻ hướng dẫn viên có được cấp lại hay không?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 63 Luật Du lịch 2017 quy định cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau:

  - Thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ. Thời hạn của thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp lại bằng thời hạn còn lại của thẻ đã được cấp.

  - Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch bao gồm:

  + Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  + 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm;

  + Bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi trong trường hợp cấp lại thẻ do thay đổi thông tin trên thẻ hướng dẫn viên du lịch.

  - Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:

  + Người đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ;

  + Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Do đó, có thẻ hướng dẫn viên du lịch chỉ là một trong những điều kiện hành vì các điều kiện khác còn lại như có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa. Và khi mất thẻ hướng dẫn viên vẫn được thực hiện thủ tục cấp lại.

   

   
  194 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận