Chi 1,5 tỷ đồng triển khai đề án doanh nghiệp vì người tiêu dùng

Chủ đề   RSS   
 • #598679 15/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1985)
  Số điểm: 65056
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1698 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chi 1,5 tỷ đồng triển khai đề án doanh nghiệp vì người tiêu dùng

  Ngày 13/02/2023 Bộ Công thương vừa có Quyết định 225/QĐ-BCT năm 2023 về phê duyệt danh mục nhiệm vụ chi tiết triển khai các hoạt động năm 2023 của đề án doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025.
   
  Theo đó, Bộ Công thương dự toán kinh phí thực hiện triển khai dự án doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong năm 2023 như sau:
   
  chi-1,5-ty-dong-trien-khai-de-an-doanh-nghiep-vi-nguoi-tieu-dung-de
   
  (1) Dự kiến chi 340.000.000 triệu đồng
   
  Hoàn thiện Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”, xây dựng bộ tiêu chí riêng đánh giá “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” trong một số ngành, lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ đặc thù (năm 2023, dự kiến lĩnh vực thương mại điện tử):
   
  - Nghiên cứu các chuyên đề phục vụ xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử
   
  - Xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử
   
  - Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử
   
  - Nghiên cứu, hoàn thiện Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử
   
  (2) Dự kiến chi 90.000.000 triệu đồng
   
  Nâng cấp và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động của Đề án:
   
  - Cập nhật, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động của Đề án
   
  - Thuê máy chủ, thuê dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật nhằm đáp ứng các nhu cầu kết nối, lưu trữ thông tin, dữ liệu; đảm bảo tính ổn định của hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của Đề án
   
  (3) Dự kiến chi 420.000.000 triệu đồng
   
  Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cộng đồng xã hội về Chương trình, tổ chức hoạt động truyền thông nhằm thu hút, khuyến khích doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia Chương trình:
   
  - Xây dựng, đăng tải tin, bài, ảnh trên chuyên mục Doanh nghiệp vì người tiêu dùng của Báo điện tử.
   
  - Xây dựng, đăng tải tin, bài, ảnh trên trang tin điện tử của Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.
   
  - Xây dựng và phổ biến phóng sự tuyên truyền về Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử.
   
  - Xây dựng và phổ biến video clips tuyên truyền, giới thiệu Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử.
   
  (4) Dự kiến chi 250.000.000 triệu đồng
   
  Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, xây dựng và thực hiện các chính sách, quy trình sản xuất, kinh doanh nhằm tuân thủ pháp luật, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, đáp ứng các tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng:
   
  - Tổ chức đào tạo, hướng dẫn các doanh nghiệp có liên quan tham gia, thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng năm 2023
   
  - Tổ chức và phát sóng tọa đàm hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử nâng cao trách nhiệm đối với người tiêu dùng
   
  (5) Dự kiến chi 400.000.000 triệu đồng
   
  Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng đáp ứng Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”, hoàn thiện chính sách, quy trình sản xuất, kinh doanh nhằm tuân thủ pháp luật và đạt mức đánh giá cao hơn theo Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”
   
  - Tổ chức họp xem xét, đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng của các doanh nghiệp
   
  - Tổ chức đi công tác để khảo sát, đánh giá hiện trạng đáp ứng Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử của doanh nghiệp (dự kiến khoảng 06-08 doanh nghiệp)
   
  - Tổ chức họp thẩm định, đánh giá hiện trạng đáp ứng Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử của doanh nghiệp.
   
  Xem thêm Quyết định 225/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 13/02/2023.
   
  158 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận