Chỉ 04 trường hợp sau đây được "nợ" tiền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #576992 11/11/2021

  lamlinh_2507
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:28/03/2018
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 3130
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 170 lần


  Chỉ 04 trường hợp sau đây được "nợ" tiền sử dụng đất

  Để có quyền sử dụng đất một cách hợp pháp, người dân phải đủ điều kiện Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên trước đây người dân vẫn có cơ hội có được GCNQSDĐ kể cả khi không nộp đủ tiền sử dụng đất nếu thuộc trường hợp được ghi nợ tại Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP. Sau ngày 10/12/2019, pháp luật đã giới hạn lại những đối tượng được nợ tiền sử dụng đất.

  Vậy hiện tại pháp luật quy định thế nào về những trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất?

   

  Chỉ 04 trường hợp sau đây được "nợ" tiền sử dụng đất - Minh họa

  Việc ghi nợ tiền sử dụng đất sẽ được chia ra làm hai mốc thời gian để mọi người cùng tham khảo

  Trước ngày 10/12/2019.

  Những trường hợp được ghi nợ quyền sử dụng đất sẽ căn cứ theo Khoản 1 Điều 16 định 45/2014/NĐ-CP quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất như sau

  -           Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này

  -          Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ, gửi đơn đề nghị ghi nợ kèm theo hồ sơ xin cấp đất/giao đất/chuyển mục đích đất thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên GCNQSDĐ hoặc có đơn ghi nhận khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất

  Những trường hợp được ghi nợ sẽ bao gồm:

  - Khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013.

  - Khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013.

  - Khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004.

  - Khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc do lấn chiếm kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận.

  - Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư.

  Sau ngày 10/12/2019 đến nay

  Khi Nhà nước thu hồi đất và giao đất tái định cư, những trường hợp được ghi nợ quyền sử dụng đất được sửa đổi, bổ sung theo Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP sẽ chỉ còn:

  -          Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số;

  -          Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)

  Quy định này đã thu hẹp những đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất. Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 1 Nghị định này

  Những đối tượng này sẽ được ghi nợ và không phải trả tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Có thể thấy rằng việc ghi nợ tiền sử dụng đất không còn dành cho nhiều đối tượng như trước đây, những trường hợp không thuộc Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP sẽ không được ghi nợ tiền sử dụng đất và phải  chịu một khoản phí nộp chậm bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp nếu không có nộp đủ tiền theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019

  Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước

   
  2087 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamlinh_2507 vì bài viết hữu ích
  admin (12/11/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578512   27/12/2021

  Bài viết rất hữu ích. Trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán nộp ngân sách Nhà nước thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh các quận, huyện, thị xã ngay để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP.

   
  Báo quản trị |  
 • #579562   23/01/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Phải hiểu rằng tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, tiền sử dụng đất là nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (bao gồm cá nhân sử dụng đất) nộp cho Nhà nước đối với diện tích đất được sử dụng. Ngoài ra, tiền sử dụng đẫt cũng là công cụ để Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay vẫn có những trường hợp được quyền nợ tiền sủ dụng đất như bạn đã nêu,

   
  Báo quản trị |  
 • #583700   30/04/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Chỉ 04 trường hợp sau đây được "nợ" tiền sử dụng đất

  Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ thông tin hữu ích này.

  Trước đây, hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất.

  Tuy nhiên, từ 10/12/2019, Nghị định 79/2019/NĐ-CP ra đời đã bãi bỏ hoàn toàn quy định nêu trên. Đối tượng được ghi nợ bị thu hẹp đi rất nhiều.

   

   
  Báo quản trị |