Chế độ tiền lương mới chính thức được triển khai từ ngày 01/7/2024

Chủ đề   RSS   
 • #609079 06/03/2024

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2225)
  Số điểm: 77784
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chế độ tiền lương mới chính thức được triển khai từ ngày 01/7/2024

  Vừa qua, ngày 05/3/2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 28/NQ-CP tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024. Trong đó, yêu cầu chủ động xây dựng, ban hành các văn bản quy định và thực hiện các công việc cụ thể được giao để triển khai chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024.

  Theo đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong tháng 3/2024 để thực hiện chính sách tiền lương; phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để kịp thời giải đáp, hướng dẫn trong trường hợp có vướng mắc.

  Tại Nghị quyết 28/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về tổ chức bộ máy, biên chế; công vụ, công chức; xây dựng chính quyền địa phương; hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh công chức và tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý các cấp. 

  Hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động

  Cùng với đó là thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm toàn diện, đa tầng, hiện đại, bao trùm, bền vững. Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, không để đứt gãy nguồn cung lao động; chú trọng phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực, ngành, nghề mới, nổi trội (như chip bán dẫn, hydrogen, tín chỉ các bon…), đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 và công tác cải cách thủ tục hành chính; tập trung cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử, tái sử dụng dữ liệu để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên thông toàn trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo sự chuyển biến thực chất trong việc cung cấp dịch vụ công, giảm phiền hà, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý theo thời gian thực để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan trung ương và địa phương khai thác, phân tích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ ra quyết định.

  Triển khai chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024

  Chính phủ yêu cầu hoàn thiện Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với đối tượng thuộc thẩm quyền của Chính phủ; phối hợp với các cơ quan có liên quan của Đảng, Quốc hội trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định về chế độ tiền lương mới thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

  Đồng thời, các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch về tăng cường ứng dụng công nghệ số để chuyển đổi số, xây dựng các cơ sở dữ liệu, phát triển các nền tảng số quốc gia, phát triển kinh tế số, quản trị số thuộc phạm vi, lĩnh vực của bộ, ngành, địa phương; tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế số trong quý I năm 2024. 

  Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương theo Quyết định 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực tham gia với Bộ Thông tin và Truyền thông sử dụng thí điểm các trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức, phát hiện mâu thuẫn văn bản pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người dân, hỗ trợ thẩm phán.

  Chủ động xây dựng, ban hành các văn bản quy định và thực hiện các công việc cụ thể được giao để triển khai chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024 theo đúng kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ quy định.

  Xem chi tiết tại Nghị quyết 28/NQ-CP có hiệu lực kể từ 05/3/2024.

   
  9352 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  aa19930609@gmail.com (14/03/2024) admin (07/03/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận