Chế độ thôi việc của giáo viên mầm non

Chủ đề   RSS   
 • #584575 30/05/2022

  hatuanquoc1971

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:23/02/2022
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 285
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Chế độ thôi việc của giáo viên mầm non

  Xin chào luật sư. Tôi là giáo viên mầm non ( viên chức) đã làm việc được hơn 10 năm và là 1 người đảng viên. Nay vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi có nguyện vọng xin thôi việc để đi xuất khẩu lao động. Vậy, luật sư cho tôi hỏi: tôi phải viết đơn xin thôi việc trình lên cấp trên trong thời hạn bao nhiêu ngày và chế độ thôi việc của tôi được tính như thế nào. Về bên đảng tôi có được chuyển đảng về sinh tại địa phương không, hay tôi phải làm đơn xin ra khỏi đảng. Nhờ luật sư tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!
   
   
  1130 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584578   30/05/2022

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Chế độ thôi việc của giáo viên mầm non

  Theo Luật viên chức 2010  (sửa đổi 2019)
  Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc
  ...
  4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.
  5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:
  a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;
  b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;
  c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;
  d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;
  đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;
  e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.
  6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này. 
  ...
  Điều 57. Giải quyết thôi việc đối với viên chức
  1. Viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau:
  a) Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 29 Luật Viên chức;
  b) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức và khoản 4 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
  c) Đơn vị sự nghiệp công lập không ký tiếp hợp đồng làm việc với viên chức khi kết thúc hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
  ....
  3. Thủ tục giải quyết thôi việc:
  a) Trường hợp viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì phải thông báo bằng văn bản gửi cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết theo quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật Viên chức.
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của viên chức, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định. Trường hợp không đồng ý cho viên chức thôi việc thì phải trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định.
  b) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc không ký tiếp hợp đồng làm việc với viên chức thì đồng thời phải giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định. 
  ...
  Như vậy, tùy vào Hợp đồng làm việc mà anh/chị đang được ký kết thì anh/chị nộp đơn thôi việc đến Người đứng đầu đơn vị theo thời hạn  như quy định.
  Trợ cấp thôi việc được giải quyết theo hướng dẫn tại Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.
  *Liên quan đến phạm vi sinh hoạt Đảng
  Hiện nay, Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021, quy định về chuyển sinh hoạt đảng chính thức như sau:
  (1) Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.
  (2) Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh (và tương đương) thì cấp uỷ huyện (và tương đương) có đảng viên chuyển đi có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.
  Đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ (và tương đương) khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì ban tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.
  (3) Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi uỷ nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng.
  Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.
  (4) Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên, cấp uỷ nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.
  (5) Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức.
  Như vậy, nguyên tắc anh/chi phải chuyển sinh hoạt Đảng, còn trường nếu ra nước ngoài lao động thì phải xin Hướng dẫn của cơ quan Đảng để thực hiện.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #584984   31/05/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Chế độ thôi việc của giáo viên mầm non

  Về quy định liên quan đến chế độ thôi việc của viên chức, tôi xin chia sẻ quan điểm như sau

  Theo Điều 29 Luật Viên chức 2010, viên chức nghỉ việc trong các trường hợp khi bị đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc do bản thân chủ động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

  Theo đó, các trường hợp được quy định đơn phương chấm dứt hợp đồng của viên chức bao gồm:

  - Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

  - Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

  - Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

  - Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

  - Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

  - Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục…

  Do đó, nếu anh đáp ứng được một trong các trường hợp trên mới được xét là đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng luật, nếu không sẽ vi phạm hợp đồng và không được hưởng các trợ cấp thôi việc liên quan. Trong trường hợp của anh là thôi việc để đi xuất khẩu lao động do hoàn cảnh gia đình khó khăn, do vậy có thể xem xét theo trường hợp "Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng" để đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp nếu không đủ căn cứ như các quy định trên, để đảm bảo, anh cần thỏa thuận với đơn vị trước để dễ dàng cho cả hai bên trong việc chấm dứt hợp đồng.

  Về thời hạn báo trước, viên chức phải báo trước 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc; phải báo ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạnhoàn cảnh thật sự khó khăn không thể thực hiện theo hợp đồng…

  Viên chức xin nghỉ việc được hưởng những trợ cấp nào?

  Khi viên chức xin nghỉ việc thì theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Luật Viên chức sửa đổi 2019, viên chức có thể được hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp thất nghiệp. Trong đó:

  - Trợ cấp thôi việc: Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu bị buộc thôi việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trái luật, chấm dứt hợp đồng làm việc khi viên chức có quyết định nghỉ hưu.

  - Trợ cấp thất nghiệp: Nếu viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đúng luật, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng làm việc… thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  - Bảo hiểm xã hội một lần: Nếu viên chức nghỉ việc sau 01 năm không tiếp tục đóng tiếp bảo hiểm xã hội thì sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

   
  Báo quản trị |  
 • #594268   27/11/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 14399
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Chế độ thôi việc của giáo viên mầm non

  Tại khoản 3 Điều 57 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì thủ tục giải quyết đối với viên chức nghỉ việc:

  "3. Thủ tục giải quyết thôi việc:

  a) Trường hợp viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì phải thông báo bằng văn bản gửi cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết theo quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật Viên chức.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của viên chức, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định. Trường hợp không đồng ý cho viên chức thôi việc thì phải trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định.

  b) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc không ký tiếp hợp đồng làm việc với viên chức thì đồng thời phải giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định.Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức."

  Tuy nhiên, không phải trường hợp nào viết đơn nghỉ việc cũng sẽ được giải quyết.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)