Chế độ thai sản dành cho giáo viên nam khi vợ sinh con

Chủ đề   RSS   
 • #540082 29/02/2020

  vyvy2409
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Chế độ thai sản dành cho giáo viên nam khi vợ sinh con

  Giáo viên nam tham gia Bảo hiểm xã hội nhưng vợ không tham gia BHXH vậy khi vợ sinh con (1 con), Vậy Chồng có được hưởng chế độ như thế nào, có phải trừ lương không?
   
  Liên quan đến vấn đề này, các bạn có thể tìm hiểu tại quy định tại Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:
   
  "Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con
  ...
  2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
  a) 05 ngày làm việc;
  b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
  c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
  d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."
   
  Căn cứ Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: Mức hưởng một ngày đối với trường hợp trên được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày mà mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản (Trường chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH)
   
  Như vậy, tùy trường hợp vợ sinh thường hay sinh mổ, sinh một con hay sinh đôi, sinh ba mà lao động nam có vợ sinh con được hưởng mấy ngày. Mức hưởng như em đã nêu trên.
   
  Ngoài ra không rõ trường hợp này, người vợ có đang tham gia bảo hiểm xã hội không?
   
  Nếu vợ không tham gia bảo hiểm xã hội mà chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.
   
  6346 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận