Chế độ thai sản cho lao động nam khi có vợ sinh con

Chủ đề   RSS   
 • #607216 01/12/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 2558
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Chế độ thai sản cho lao động nam khi có vợ sinh con

  Lao động nam có tham gia BHXH bắt buộc thì khi vợ sinh con có được hưởng chế độ thai sản hay không? Điều kiện để được hưởng và các chế độ hiện nay được hưởng là gì? Hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm.

  1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nam

  Căn cứ tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nam như sau:

  - Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con;

  - Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau: Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

  2. Chế độ thai sản được hưởng của lao động nam

  2.1. Chế độ nghỉ việc hưởng BHXH của lao động nam khi vợ sinh con

  - Điều kiện: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

  - Thời gian hưởng chế độ: 

  + 05 ngày làm việc;

  + 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

  + Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

  + Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

  - Mức hưởng:

  + Mức hưởng một ngày bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

  + Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

  2.2. Trợ cấp một lần

  - Điều kiện: Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

  - Mức hưởng: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

  2.3. Một số chế độ trong trường hợp đặc biệt:

  - Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

  - Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định trường hợp trên thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

  - Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

  3. Hồ sơ, thủ tục để lao động nam hưởng chế độ thai sản

  Căn cứ Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021 quy định về giải quyết thủ tục của Bảo hiểm xã hội:

  - Hồ sơ bao gồm:

  + Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

  + Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật.

  - Thủ tục thực hiện:

  Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

  + Đối với người hưởng

  Trường hợp người hưởng là NLĐ đang đóng BHXH: Lập hồ sơ theo quy định tại mục 2.3 (Thành phần hồ sơ); nộp cho đơn vị SDLĐ trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

  + Đối với đơn vị SDLĐ

  Tiếp nhận hồ sơ từ NLĐ; lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK (mẫu 01B-HSB) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị SDLĐ đóng BHXH.

  Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

  Bước 3: Nhận kết quả giải quyết

  + Đơn vị SDLĐ: nhận Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp DSPHSK (mẫu C70a-HD) và tiền trợ cấp để chi trả cho NLĐ đăng ký nhận tiền mặt tại đơn vị SDLĐ.

  + Người hưởng: nhận tiền trợ cấp.

   
  353 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận