Chế độ phụ cấp khi kế toán được bổ nhiệm làm văn thư lưu trữ tại đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ đề   RSS   
 • #547875 31/05/2020

  vyvy2409
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Chế độ phụ cấp khi kế toán được bổ nhiệm làm văn thư lưu trữ tại đơn vị sự nghiệp công lập

  Chị gái mình đang làm việc tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, nghề chính của Chị là kế toán, nhưng giám đốc có quyết định bổ nhiệm cho chị làm văn thư - lưu trữ. Mình muốn hỏi trường hợp này chị mình có được hưởng 0.2 phụ cấp trách nhiệm hay không?

   

   
  2521 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #547882   31/05/2020

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 04/2018/TT-BTC

  Điều 11. Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán

  1. Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 hoặc người được bố trí làm phụ trách kế toán quy định tại Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này) được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở.

  2. Người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

  - Đối với công tác văn thư: Công văn 2939/BNV-TL quy định về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức trự tiếp làm việc trong các kho lưu trữ thuộc các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như sau:
  + Mức 2, hệ số 0,2 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm các công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ.
  + Mức 3, hệ số 0,3 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công việc khử trùng tài liệu, tu sửa phục chế tài liệu hư hỏng.

  Cách tính trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV.

  Như vậy, căn cứ vào các quy định trên thì cán bộ, công chức, viên chức làm công việc đến đâu, thì sẽ được hưởng phụ cấp đến đó, trường hợp một người vừa làm kế toán vừa làm công tác văn thư thường xuyên, thì sẽ được hưởng chế độ phụ cấp kế toán và phụ cấp của công tác văn thư.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #547885   31/05/2020

  zichzach79
  zichzach79
  Top 500
  Male
  Mầm

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (136)
  Số điểm: 800
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 88 lần


  Kiêm nhiệm Kế toán thì có phụ cấp, còn kiêm nhiệm văn thư - lưu trữ là không có trừ khi đó làm nhiệm vụ chính của công chức.

   
  Báo quản trị |