Chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở vào năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #595667 22/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1985)
  Số điểm: 65056
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1698 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở vào năm 2023

  Đây là nội dung tại Quyết định 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp.
   
  Theo đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quy định chế độ phụ cấp của cán bộ công đoàn cơ sởnhư sau:
   
  che-do-phu-cap-can-bo-cong-doan-co-so-vao-nam-2023
   
  Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở
   
  (1) Đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm
   
  - Chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có);
   
  - Phó chủ tịch công đoàn cơ sở; công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có);
   
  - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có);
   
  - Tổ trưởng, tổ phó công đoàn.
   
  (2)  Hệ số phụ cấp cán bộ công đoàn
   
  Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở được xác định theo số lượng đoàn viên công đoàn, kết quả nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề, thực hiện theo khung số lượng đoàn viên, như sau:
   
  Đối với chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở:
   
  Dưới 50 đoàn viên
   
  - Ngoài khu vực nhà nước: 0,10
   
  - Khu vực hành chính nhà nước: 0,14
   
  Từ 50 đến dưới 200 đoàn viên
   
  - Ngoài khu vực nhà nước: 0,20
   
  - Khu vực hành chính nhà nước: 0,28
   
  Từ 200 đến dưới 500 đoàn viên
   
  - Ngoài khu vực nhà nước: 0,30
   
  - Khu vực hành chính nhà nước: 0,35
   
  Từ 500 đến dưới 1.000 đoàn viên
   
  - Ngoài khu vực nhà nước: 0,40
   
  - Khu vực hành chính nhà nước: 0,45
   
  Từ 1.000 đến dưới 2.500 đoàn viên
   
  - Ngoài khu vực nhà nước: 0,50
   
  - Khu vực hành chính nhà nước: 0,60
   
  Từ 2.500 đến dưới 5.000 đoàn viên
   
  - Ngoài khu vực nhà nước: 0,60
   
  - Khu vực hành chính nhà nước: 0,80
   
  Từ 5.000 đến dưới 10.000 đoàn viên
   
  - Ngoài khu vực nhà nước: 0,70
   
  - Khu vực hành chính nhà nước: 1,00
   
  Từ 10.000 đến dưới 20.000 đoàn viên
   
  - Ngoài khu vực nhà nước: 0,80
   
  Từ 20.000 đến dưới 30.000 đoàn viên
   
  - Ngoài khu vực nhà nước: 0,90
   
  Từ 30.000 đoàn viên trở lên
   
  - Ngoài khu vực nhà nước: 1,00
   
  Các đối tượng còn lại theo quy định tại Điểm b, c, d khoản 1 Điều 3 Quyết định 5692/QĐ-TLĐ do ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ nguồn chi được duyệt để cụ thể hóa hệ số chi phụ cấp trong quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở, theo khung số lượng đoàn viên.
   
  Đối tượng được chi phụ cấp, xếp thứ tự ưu tiên gắn với trách nhiệm từ cao đến thấp (chủ tịch, phó chủ tịch...) và đánh giá kết quả hoạt động của các đối tượng hưởng phụ cấp. Thời gian chi phụ cấp có thể thực hiện theo tháng, quý, 6 tháng hoặc năm.
   
  (3) Mức lương làm cơ sở tính hưởng phụ cấp:
   
  Công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước, mức phụ cấp hằng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).
   
  Công đoàn cơ sở doanh nghiệp và công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước, mức phụ cấp hằng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước).
   
  Xem thêm Quyết định 5692/QĐ-TLĐ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023
   
  2732 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596579   31/12/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở vào năm 2023

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả đã chia sẻ.

  Ngày 08/12/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra Quyết định 5692/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp. Theo đó, quy định mới về phụ cấp trách nhiệm của cán bộ công đoàn cơ sở đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Trong năm 2023, mức phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở có thể sẽ tăng mạnh.

  Cụ thể, Chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp có thể được hưởng mức phụ cấp cao nhất là 4,68 triệu đồng/tháng (theo mức lương tối thiểu vùng I). Chủ tịch công đoàn cơ sở khối hành chính, sự nghiệp Nhà nước được hưởng mức phụ cấp cao nhất là 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023 do tăng lương cơ sở.

   
  Báo quản trị |