Chế độ ốm đau đối với người làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại

Chủ đề   RSS   
 • #539661 28/02/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Chế độ ốm đau đối với người làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại

  Vấn đề này quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

  "Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

  ...

  1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

  ...

  b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên."

  Tại Điều 4 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

  "Điều 4. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

  ...

  2. Việc xác định người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên để tính thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm, được căn cứ vào nghề, công việc và nơi làm việc của người lao động tại thời điểm người lao động bị ốm đau, tai nạn."

  Về mức hưởng chế độ ốm đau tham khảo  quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

   

   
  8641 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545300   02/05/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1987)
  Số điểm: 14294
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 316 lần


  Đối với người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại thì thời gian hưởng chế độ ốm đau sẽ nhiều hơn người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Còn mức hưởng chế độ ốm đau thì giống nhau, không có sự khác biệt trong mức hưởng bạn nhé. Mức hưởng chế độ ốm đau phụ thuộc vào thời gian tham gia BHXH.

   

   
  Báo quản trị |