Chế độ nghỉ phép của người lao động nước ngoài thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #524651 31/07/2019

  Chế độ nghỉ phép của người lao động nước ngoài thế nào?

  Thứ nhất, về chế độ nghỉ phép lao động nước ngoài

  Theo Điều 111 Bộ luật lao động 2012 về ngày nghỉ hằng năm:

  “1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

  a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

  b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

  c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”

  Ngoài ra tại Điều 115 Bộ luật lao động 2012 quy định:

  “2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.”

  Như vậy, chế độ nghỉ phép của lao động nước ngoài cũng giống như lao động Việt Nam, số ngày nghỉ được quy định tại hợp đồng lao động và được nghỉ thêm 02 ngày là ngày Tết cổ truyền dân tộc và Quốc khánh của họ được quy định tại Bộ Luật lao động 2012.

   

   
  6143 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytien317 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận