Chế độ nghỉ hưu

Chủ đề   RSS   
 • #533135 18/11/2019

  Chế độ nghỉ hưu

  Bố tôi công tác tại trạm y tế xã từ năm 1982. Có xác nhận của các cấp UBND xã.

  Bản ghi chép quá trình đóng bảo hiểm ( Phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiêm ngày 05/4/2017) xác nhận:

          Đóng bảo hiểm từ tháng 9/1982.

          Từ tháng 1/1984 Y sỹ trạm phó, trạm y tế xã

          Từ tháng 1/1986 Y sỹ trạm phó quyền trạm trưởng, trạm y tế xã

          Từ tháng 1/1988 Y sỹ  trạm trưởng, trạm y tế xã.

  Tờ khai cấp sổ Bảo hiểm  vào tháng 12 năm 2001 xác nhận đến tháng 12/2001 là 19 năm 4 tháng đã được ký đóng dấu của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế tỉnh (Phó GĐBH xã hội tỉnh ký đóng dấu, xác nhận và Phó GĐ Sở Y tế tỉnh ký đóng dấu, xác nhận).

   Bố tôi có quyết định được nghỉ hưu từ 1/11/2019.

   Trong quá trình xác nhận lại chế độ nghỉ hưu thì bên BHXH xác nhận lại Bản ghi chép quá trình đóng bảo hiểm thì bên BHXH chỉ xác nhận cho bố tôi từ tháng 9/1987 theo quyết định số 182/2004 của thủ tướng chính phủ.

   Vậy cho tôi hỏi xác nhận chế độ của bố tôi như vậy có hợp lý không? Tôi xin trân thành cảm ơn!

   
  822 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Buiviet1984 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận