Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh của lao động nữ

Chủ đề   RSS   
 • #602963 01/06/2023

  Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh của lao động nữ

  Lao động nữ sau khi sinh con không quay trở lại làm việc có được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức và số ngày giải quyết cho hưởng chế độ như thế nào?
   
  Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh
   
  Căn cứ Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 lao động nữ để được nghĩ dưỡng sức sau sinh phải quay trở lại làm việc ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.
   
  Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.
   
  =>> Như vậy, đối với trường hợp lao động nữ sau khi hưởng chế độ thai sản bắt buộc phải quay trở lại làm việc thì mới được giải quyết hưởng chế độ thai sản. Nếu người lao động không quay trở lại làm việc thì sẽ không đủ điều kiện để hưởng chế độ này
   
  Số ngày nghỉ dưỡng sức của lao động nữ
   
  Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:
   
  - Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;
   
  - Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
   
  - Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.
   
  =>> Đối với ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh quy định nghỉ tối đa là 05 ngày trong trường hợp khác tuy nhiên có được nghỉ tối đa 5 ngày hay không còn phụ thuộc vào sự xem xét đánh giá của doanh nghiệp và phía công đoàn nếu thấy phù hợp thì sẽ cho nghỉ tối đa còn nếu thấy chưa đến mức phải nghỉ 05 ngày thì có thể cho phép với số ngày ít hơn. 
   
  Giải quyết hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh
   
  Căn cứ Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định giải quyết hưởng chế độ như sau:
   
  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
   
  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   
  =>> Như vậy, để được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh thì lao động nữ bắt buộc phải đáp ứng điều kiện theo quy định. Còn thời gian nghỉ sẽ phụ thuộc vào sự xem xét đánh giá của phía người sử dụng lao động và công đoàn.
   
  117 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận