Chế độ mai táng đối với thương binh là người bị nhiễm chất độc hóa học

Chủ đề   RSS   
 • #604627 10/08/2023

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1953)
  Số điểm: 12983
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 249 lần


  Chế độ mai táng đối với thương binh là người bị nhiễm chất độc hóa học

  Tình huống phát sinh là trường hợp người đang hưởng chế độ chính sách người có công với cách mạng cho đối tượng là thương binh và bị chất độc màu da cam thì khi chết, thân nhân của họ có được hưởng chế độ gì không? Nếu được hưởng thì cần thực hiện hồ sơ, thủ tục gì?
   
  Chính sách khi thương binh bị nhiễm chất độc hóa học chết
   
  Liên quan đến vấn đề này, tại Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 có nêu chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:
   
  - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cho một số đối tượng.
   
  - Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
   
  - Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
   
  Tương tự đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì áp dụng theo Điều 31 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 với chính sách tương tự:
   
  - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cho một số đối tượng.
   
  - Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con đẻ đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
   
  - Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng trong trường hợp sau đây: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết; Con đẻ quy định tại khoản 1 Điều này chết.
   
  Có thể thấy rằng, thương binh hay người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì đều có các chế độ trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp một lần và trợ cấp mai táng khi chết. Lúc này, tại Điều 6 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 có nêu thêm là trường hợp thuộc nhiều đối tượng thì chỉ hưởng một trợ cấp mai táng. Vì vậy, trường hợp vừa là thương binh, vừa là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì chỉ hưởng một lần trợ cấp mai táng.
   
  Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức chi trợ cấp mai táng thực hiện theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội về trợ cấp mai táng. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đó chết nên hiện nay là 18.000.000 đồng.
   
  Hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng của thương binh bị nhiễm chất độc hóa học
   
  Liên quan vấn đề này, nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp mai táng được hướng dẫn tại Điều 122 Nghị định 131/2021/NĐ-CP với các bước sau:
   
  - Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện mai táng có trách nhiệm lập bản khai theo Mẫu số 12 Phụ lục I Nghị định này kèm bản sao được chứng thực từ giấy báo tử hoặc trích lục khai tử, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi địa phương quản lý hồ sơ người có công. Trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chưa hưởng trợ cấp một lần mà chết thì kèm theo bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ quy định tại Điều 65 Nghị định này gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cấp giấy báo tử. Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng chưa hưởng trợ cấp ưu đãi mà chết thì kèm theo bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ quy định tại Điều 68 Nghị định này gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cấp giấy báo tử.
   
  - Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai và lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
   
  - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
   
  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm ban hành quyết định chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công theo Mẫu số 72 Phụ lục I Nghị định này; ban hành quyết định giải quyết trợ cấp mai táng theo Mẫu số 74 Phụ lục I Nghị định này; thực hiện ghép, lưu hồ sơ.
   
  Sau khi thực hiện xong quy trình nêu trên thì người hoặc tổ chức thực hiện mai táng sẽ nhận được khoản trợ cấp của mình.
   
  973 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận