Chế độ đối với người tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc?

Chủ đề   RSS   
 • #567207 30/01/2021

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Chế độ đối với người tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc?

  Tôi có thời gian ở trong quân đội là 17 năm 10 tháng, có trực tiếp tham gia phục vụ chiến đấu, có giấy tờ xác nhận. Tôi xuất ngũ tháng 11/1995, tôi có được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định 62/2011/QĐ không? Mức hưởng hiện nay là bao nhiêu?

   
  343 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #567243   30/01/2021

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 197 lần


  Đối tượng hưởng trợ cấp được quy định tại Điều 1 Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và được hướng dẫn Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC anh nhé. Cụ thể bao gồm đối tượng sau:

  "2. Đối tượng áp dụng

  a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, bao gồm cả lực lượng công an nhân dân vũ trang, bộ đội Biên phòng qua các thời kỳ (gọi chung là quân nhân), người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, cơ yếu, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  - Đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01 tháng 4 năm 2000;

  ...".

  => Theo quy định trên thì nếu hiện anh không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng thì sẽ thuộc đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg này anh nhé.

  Mức hưởng trợ cấp hằng tháng được quy định tại Điều 5 của Quyết định:

  "Điều 5. Chế độ trợ cấp

  1. Chế độ trợ cấp hàng tháng được quy định như sau:

  a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác được tính hưởng theo quy định tại Điều 4 Quyết định này (bao gồm cả số đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng khi tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu với thời gian công tác ở xã mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định) được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác.

  Mức trợ cấp là 925.000 đồng/tháng, nếu đủ 15 năm; sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% của mức trợ cấp nêu trên.

  Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp được điều chỉnh tương ứng.

  ...".

  Anh lưu ý thêm nội dung điều chỉnh tại bởi Điều 3 Thông tư 31/2017/TT-BCA:

  "Kể từ ngày 01/7/2017, đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này được điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng theo công thức sau:

  Mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017 = Mức hưởng trợ cấp tháng 6/2017 X 1,0744

  Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn A thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, có thời gian công tác được tính hưởng chế độ là 18 năm 06 tháng với mức trợ cấp tháng 6/2017 là 1.742.947 đồng.

  Từ ngày 01/7/2017, mức trợ cấp hàng tháng của đồng chí Nguyễn Văn A được điều chỉnh như sau:

  1.742.947 đồng x 1,0744 = 1.872.622 đồng.

  Ví dụ 2: Đồng chí Phạm Văn B thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, có thời gian công tác được tính hưởng chế độ là 16 năm 10 tháng với mức trợ cấp tháng 6/2017 là 1.604.305 đồng.

  Từ ngày 01/7/2017, mức trợ cấp hàng tháng của đồng chí Phạm Văn B được điều chỉnh như sau:

  1.604.305 đồng x 1,0744 = 1.723.665 đồng. "

   
  Báo quản trị |