Chế độ đối với người lao động bị mất việc do công ty thay đổi cơ cấu?

Chủ đề   RSS   
 • #536574 31/12/2019

  Chế độ đối với người lao động bị mất việc do công ty thay đổi cơ cấu?

  Trường hợp Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có ký HĐLĐ với Người lao động (NLĐ), có đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ lúc ký HĐLĐ. Do thay đổi cơ cấu, và không thể bố trí việc làm khác cho NLĐ, NSDLĐ phải chấm dứt HĐLĐ với NLĐ, vậy các khoản chi trả cho NLĐ bao gồm những gì?

   
  2047 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536575   31/12/2019

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1917)
  Số điểm: 12635
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 244 lần


  Về vấn đề bạn nêu, nếu vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ mà không thể giải quyết được việc làm mới, phải cho Người lao động thôi việc thì công ty phải thực hiện những trách nhiệm sau:

  - Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật lao động 2012 thì công ty phải chi trả lương (nếu chưa chi trả), những khoản lợi ích liên quan đến quyền lợi của người lao động (nếu có); hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   - Đồng thời, công ty phải chi trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ theo quy định tại Điều 49 Bộ luật này. Theo đó:

  "1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

  2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc."

  >> NLĐ đã làm việc thường xuyên cho công ty từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm thì sẽ được chi trả trợ cấp mất việc. Thời gian làm việc để tính trợ cấp = Thời gian làm việc thực tế - (TRỪ) thời gian NLĐ tham gia BHTN.

   
  Báo quản trị |  
 • #536581   31/12/2019

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 110 lần


  NLĐ được hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm theo quy định Điều 49 Luật lao động 2012
   
  * Điều kiện được hưởng: đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm .
   
  * Mức hưởng trợ cấp: mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.
   
  * Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
   
  Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.
   
  Khi công ty thay đổi cơ cấu nếu không có đủ khả năng giải quyết công việc cho nhân viên thì có thể cho họ nghỉ việc, kể cả NLĐ nữ đang mang thai căn cứ theo quy định Điều 44 luật Lao động và được hưởng trợ cấp mất việc làm quy định như trên.
   
  Ngoài chế độ được hưởng trợ cấp mất việc do công ty chi trả thì người lao động còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.
   
  Báo quản trị |  
 • #570824   28/04/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1940)
  Số điểm: 13780
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 306 lần


  Tại Điều 42 Bộ luật Lao động 2019:

  "Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
  ...
  5. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này."
   
  Theo đó, nếu thay đổi cơ cấu mà phải cho người lao động nghỉ thì sẽ trả trợ cấp thôi việc. Nếu đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Điều  49 Luật Việc làm 2013 thì hưởng trợ cấp thất nghiệp.
   
  Báo quản trị |