Chế độ của Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã

Chủ đề   RSS   
 • #575002 30/08/2021

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1330)
  Số điểm: 10627
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 195 lần


  Chế độ của Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã

  Chế độ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã áp dụng theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 34/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn khác. Cụ thể mức lương và các loại phụ cấp như sau:

  Đối với lương:

  Tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện xếp lương bậc 1 hệ số 1,75; bậc 2 hệ số 2,25 mức lương cơ sở.

  Điểm b  Khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy địnhCán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP);

  Hiện nay mức lương cơ sở áp dụng 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP. 

  Ngoài ra, theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP thì Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng), nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm;

  Đối với phụ cấp:

  1. Phụ cấp chức vụ:

   Theo Điểm d Điều 7 Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì Chủ tịch Hội Cựu chiến binh được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,15 x mức lương cơ sở.

  2. Phụ cấp thâm niên vượt khung

  Cán bộ cấp xã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP (tức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên) được thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

  3. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh:

  Khoản 3 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP thì nếu cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

  4. Phụ cấp công vụ:

  Theo điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ thì cán bộ xã thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ. Mức phụ cấp công vụ được quy định tại Điều 3 Nghị định này, cụ thể: Phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

   

   

  Cập nhật bởi jellannm ngày 30/08/2021 09:13:02 CH
   
  921 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jellannm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/08/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #581914   28/03/2022

  Cảm ơn bài viết của bạn đã đem lại cho mình nhiều thông tin vô cùng hữu ích. Thông qua bài viết mình biết thêm về các khoản phụ cấp chủ tịch hội cựu chiến binh thể nhận khi thực hiện công việc của mình. Rất mong thêm nhiều bài viết hay từ bạn. 

   
  Báo quản trị |