Chế độ công tác phí

Chủ đề   RSS   
 • #475390 20/11/2017

  Chế độ công tác phí

  Tôi mới tham gia và tìm hiểu thư viện pháp luật. Tôi muốn Luật sư tư vấn về chế độ công tác phí theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017. Cụ thể, Trường hợp đi công tác từ địa phương này đến địa phượng khác ( ví dụ từ huyện đến huyện, không thuộc nội thị, nội thành) có khoản cách dưới 15 km thì có được thanh toán PC lưu trú không?

  Nhờ Thư viện pháp luật tư vấn dùm. Xin Cảm ơn!

   

   
  2464 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #475405   21/11/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1695 lần


  Chào bạn , phụ cấp lưu trú trong trường hợp của bạn cần quyết định của thủ trưởng cơ quan, đơn vị của bạn dựa trên quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. 

  Trích Thông tư 40:

  Điều 6. Phụ cấp lưu trú

  1. Phụ cấp lưu trú là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác).

  Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác: 200.000 đồng/ngày.

  Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức phụ cấp lưu trú theo các tiêu chí: Căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

  2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển, đảo, những ngày đi, về trên biển, đảo). Trường hợp một số ngành đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quy định về chế độ chi bồi dưỡng khi đi công tác trên biển, đảo thì được chọn chế độ quy định cao nhất (phụ cấp lưu trú hoặc chi bồi dưỡng) để chi trả cho người đi công tác.

   
  Báo quản trị |