Chế độ cho người đăng ký và khám sức khỏe NVQS

Chủ đề   RSS   
 • #401301 03/10/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 44563
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1142 lần
  SMod

  Chế độ cho người đăng ký và khám sức khỏe NVQS

  Bộ Quốc phòng đang trong quá trình soạn thảo Nghị định hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký, chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe NVQS để kịp ban hành trước hạn tháng 10/2015.

  Theo đó, Nghị định này hướng dẫn chế độ, chính sách dành cho công dân khi đăng ký tham gia, khám sức khỏe NVQS.

  khám sức khỏe NVQS

  Cụ thể như sau:

  1. Đăng ký NVQS

  - Đối với công dân làm việc hưởng lương theo chế độ lương do Nhà nước quy định:

    + Hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng.

    + Tiền tàu xe đi về theo chế độ quy định.

  - Đối với công dân làm việc hưởng lương theo chế độ lương do người sử dụng lao động quy định:

    + Tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh cho 01 ngày.

    + Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định.

  Chế độ này áp dụng cho công dân trong thời gian đăng ký NVQS lần đầu, bổ sung, khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập.

  2. Khám, kiểm tra sức khỏe NVQS

  - Đối với công dân hưởng lương theo chế độ lương do Nhà nước quy định:

    + Hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng.

    + Tiền tàu xe đi về theo chế độ quy định.

  - Đối với công dân hưởng lương theo chế độ lương do người sử dụng lao động quy định:

    + Tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh cho 01 ngày.

    + Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định.

  3. Thực hiện chi trả chế độ

  - Nguyên tắc hưởng: Thời gian đi về để đăng ký NVQS, khám sức khỏe NVQS trên 04 giờ trong ngày được tính cả ngày, từ 04 giờ trở xuống tính ½ ngày.

  - Đối với công dân làm việc hưởng lương theo chế độ lương do Nhà nước quy định, chế độ này do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chi trả.

  - Đối với công dân hưởng lương theo chế độ lương do người sử dụng lao động quy định do Ban chỉ huy quân sự cấp xã chi trả với trường hợp đăng ký NVQS, và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện chi trả với trường hợp khám sức khỏe NVQS.

  Xem chi tiết tại Nghị định này hướng dẫn chế độ, chính sách dành cho công dân khi đăng ký tham gia, khám sức khỏe NVQS.

   
  8908 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận