Chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý áp dụng từ ngày 01/01/2018

Chủ đề   RSS   
 • #479308 21/12/2017

  phamquan2017
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (261)
  Số điểm: 2308
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 47 lần


  Chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý áp dụng từ ngày 01/01/2018

  Nộ dung quan trọng trên được quy định tại Điều 11 của Nghị định 144/2017/NĐ-CP ban hành ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và áp dụng từ ngày 01/01/2018 cụ thể như sau:

  Điều 11. Chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý

  1. Trợ giúp viên pháp lý có các chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật.

  2. Trợ giúp viên pháp lý được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp vượt khung (nếu có).

  3. Trợ giúp viên pháp lý được cấp trang phục riêng theo tiêu chuẩn, niên hạn sau đây:

  a) Quần áo vest: cấp 02 năm/01 lần, lần đầu được cấp 02 bộ, các lần sau mỗi lần 01 bộ;

  b) Áo sơ mi dài tay: cấp hàng năm, lần đầu được cấp 02 cái, các lần sau mỗi lần 01 cái;

  c) Quần áo xuân hè: cấp hàng năm, lần đầu được cấp 02 bộ, các lần sau mỗi lần 01 bộ;

  d) Giầy da: 01 đôi/01 năm;

  đ) Dép quai hậu: 01 đôi/01 năm;

  e) Thắt lưng: 01 cái/02 năm;

  g) Cà vạt: 01 cái/02 năm;

  h) Bít tất: 02 đôi/01 lần/01 năm;

  i) Cặp đựng tài liệu: 01 cái/02 năm;

  k) Biển hiệu: 01 cái (cấp 01 lần).

  Mẫu trang phục, việc quản lý, cấp phát và sử dụng trang phục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

  Nghị định 144/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Và Nghị định 144/2017/NĐ-CP  thay thế Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và bãi bỏ Điều 2 Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 Của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.

  Xem chi tiết nội dụng tại Nghị định 144/2017/NĐ-CP.

   
  2887 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận